Royal Mission

Ontstaan

Royal Mission is in mei 2009 door Martin en Karin Koornstra en een stel vrienden gestart en uitgegroeid tot een beweging met een enorme passie voor het prachtige herstelplan van God. We zijn gegrepen door de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft in Matteüs 10:7-8

‘Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!’

Visie

Vanuit onze passie voor het koninkrijk van God dromen we van een herleving van de kerk, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. We geloven dat discipelschap en de kracht van de heilige Geest hierbij belangrijke sleutels zijn.

Focus

Onze passie om te verkondigen  wordt zichtbaar via laagdrempelige Inspiratie events door het hele land zoals onze spreekbeurten, jongeren events of wonderlijke zondagen.
Onze passie om te ‘trainen’ wordt zichtbaar via ons onderwijs op onze Bijbelschool, School voor leiders, opleidingen en diverse kerktrainingen.
Onze passie voor de kerk wordt zichtbaar in de verschillende kerkopbouw trajecten die we de lokale kerk aanbieden zoals onze kerkleiders training en de detachering van jeugdwerkers in o.a. de PKN.

Wil je een gevoel krijgen bij onze beweging check dan deze video

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven