Groei-cursussen

Groeien in: Wonderen, Geloofsopvoeding, Discipelschap, Geestkracht, Gods stem verstaan, Intimiteit met God…

We dromen van een herleving van de kerk, daarom willen we mensen helpen om geestelijk te ontwikkelen en te groeien als discipel van Jezus. Daarvoor bieden we, naast onze parttime school, verschillende Groei-cursussen aan. Verdiepende mini-cursussen voor hen die hun geloof meer concreet willen maken in verschillende aspecten van hun leven. Kortom: inspirerend onderwijs, krachtige aanbidding, ontmoeting en gezelligheid.

De cursussen worden verspreid door het schooljaar gegeven op onze drie locaties: Drachten, Veenendaal én Steenbergen. Elke cursus is opgebouwd uit 3 avonden met zowel theorie als praktijk gedeeltes en diverse huiswerkopdrachten. Meer informatie per cursus vind je hieronder in de tabbladen. Dit najaar verzorgen we volgende groeicursussen:

Meld je hier aan voor een Groei-cursus

Discipelschap

Groeien in discipelschap

Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te ​dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  Mattheus 28:19-20

Het onderwerp discipelschap of navolging van Jezus zou elke christen bezig moeten houden. De grote opdracht van Jezus gaat over discipelen maken en dus ook over zelf discipel zijn. Toch hebben veel christenen en jammer genoeg ook veel kerken geen idee hoe dit zou moeten. Het lijkt er zelfs op dat we vooral veel ’geestelijke consumenten’ voortbrengen in plaats van ’geestelijke producenten’. Gelukkig is er iets gaande en ontwaakt er in de volle breedte van de kerk honger naar geestelijke groei en vermenigvuldiging.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • STEENBERGEN: 17, 24 september en 1 oktober, Open Deur – Geert Vinckestraat 2
 • DRACHTEN: 15, 29 oktober en 5 november, RM Gebouw – De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn Martin Koornstra, Gor Khatchikyan en Robbie van Veen.

Gor Khatchikyan werd geboren in Armenië en kwam als jonge tiener naar Nederland. Over zijn asieltijd schreef hij het boek: ”Gelukzoeker”. Inmiddels is hij afgestudeerd als arts. Vanaf de oprichting van Royal Mission is hij betrokken bij het onderwijs en spreekt regelmatig in kerken en op conferenties.

Robbie van Veen is een jonge, vurige spreker. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. In het dagelijks leven is hij werkzaam als accountmanager bij Rexel. Zijn grootste passie en verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Martin Koornstra is al stichter en directeur van Royal Mission al jaren gegrepen door de kracht van God én door de groei naar geestelijke volwassenheid. Discipelschap en discipelen maken zijn onderwerpen die bijna dagelijks op zijn netvlies staan. Hij droomt ervan dat mensen meer gaan leven als onderdaan van Jezus en leren om anderen mee te nemen in dat groei- en veranderingsproces.

Meld je hier aan voor Groeien in Discipelschap

Kosten
– De cursus: € 65,- (inclusief het boek: Oefenen in Discipelschap, de hand-outs, koffie en thee)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus.

Geestkracht

Groeien in Geestkracht

’De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd’, waren de eerste woorden die Jezus uitsprak in de synagoge bij de start van zijn toespraak. Vanaf dat moment begon Hij aan een krachtige bediening op aarde.

Het laatste jaar ervaren we als Royal Mission een enorme toename van kracht, openbaring en wonderen. Het is bijzonder wat ons overkomt en we willen graag aan jou doorgeven wat we ontvangen hebben. In deze korte cursus willen we je trainen, zodat de kracht van de Geest ook op jouw leven toeneemt. We willen je sleutels en adviezen aanreiken, zodat je beter en effectiever leert samenwerken met de Heilige Geest.

We gaan delen vanuit onze eigen groei en groeipijnen, je concreet helpen om ook een geestelijke doorbraak te ervaren en je persoonlijk de handen opleggen voor een toename in Geestkracht. Het wordt een unieke combi van inspirerend bijbels onderwijs en veel ruimte voor persoonlijke gebedsbediening door het team van Royal Mission.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • STEENBERGEN: 22, 29 oktober en 5 november, Open Deur – Geert Vinckestraat 2
 • VEENENDAAL: 19, 26 november en 3 december, RM gebouw – De Schutterij 10. 
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn Martin Koornstra en Robbie van Veen.

Martin heeft recent een enorme groei meegemaakt op het gebied van profetie, genezing, openbaring, wonderen en kracht. Zijn recente reis naar Brazilië heeft opnieuw een extra impuls gegeven en veel nieuwe inzichten in het werk van de Geest. Martin schreef er het boek ‘Groeien in Geestkracht’ over.

Robbie is een jonge, vurige spreker met enorme passie voor onderwijs en de kracht van de heilige Geest. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. Zijn grootste verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Meld je hier aan voor Groeien in Geestkracht

Kosten
– De cursus: € 65,- (inclusief het boek: Groeien in Geestkracht, de hand-outs, koffie en thee)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Geloofsopvoeding

Groeien in Geloofsopvoeding

“Investeer in geloofsopvoeding want gelovig word je niet vanzelf”

De periode dat de kinderen nog klein zijn kan behoren tot de rijkste tijd van je leven. Toch is samen leven in een gezin niet altijd gemakkelijk. Voor de ouders niet, maar voor de kinderen ook niet.  Er gaat nogal eens wat mis in de opvoeding. Hoe goed je het als ouder ook bedoelt, je begint nooit helemaal vanuit “een neutraalstand”. Je bent zelf ook weer het product van de opvoeding die je hebt ontvangen van jouw ouders. En zij weer van die van hun ouders, enzovoort.

Ook al wordt er in de kerk veel aan kinderen geboden, het gezin blijft de intiemste geloofsgemeenschap, waar je de meeste kans hebt het hart van de kinderen te bereiken. De opvoeding, en zeker de geloofsopvoeding, gaat niet vanzelf. Het vereist allereerst een bewuste keuze van jou als ouder om daarin te investeren.Ook het is op een aantal gebieden roeien tegen de stroom van deze tijdgeest in. Het vereist van jou als ouder een voortdurende bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken, en hoe geven we er vorm aan?

In deze cursus willen we jou heel praktisch op weg helpen met deze prachtige en o zo belangrijke uitdaging: de geloofsopvoeding van jouw kind!

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • VEENENDAAL: 15, 29 oktober en 5 november, RM Gebouw – De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is: Karin Koornstra

Ze werkt deze avonden samen met een ervaren team van opvoeders en kinderwerkers bestaande uit Ina van Laar, Corinne Wijman en Anneke Diepeveen.

Karin heeft kinderwerk mogen leiden in grote en kleine kerken, in binnen en buitenland, met acht kinderen of achthonderd. Ze is een ervaren leerkracht en coach met passie voor kinderen. Met een ervaren team geeft zij regelmatig les over geloofsopvoeding en neemt ouders op aanstekelijke wijze mee mee om nieuwe stappen te zetten in het uitdagende avontuur van de geloofsopvoeding van hun kinderen!

Kosten
– De cursus: € 65,- (inclusief het boek: God@Home, de hand-outs, koffie en thee)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 50 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Intimiteit

Groeien in intimiteit met God

Deze cursus is bedoeld om te investeren in je relatie met God. We nemen je mee naar het hart van God en reiken je manieren aan om te groeien in intimiteit met God. Al heel wat jaren is dit hét onderwerp van Martin dol, heeft hij er een boek over geschreven en nu wil hij je nog verder op weg helpen in dit levensbelangrijke avontuur met je Schepper!

 • VEENENDAAL: 15, 29 oktober en 5 november, RM Gebouw, De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is Martin Dol.
De lessen die Martin geeft in de parttime school over verlangen naar God, Gods hart zoeken en Gods stem verstaan maken altijd enorme indruk. Geregeld zeggen cursisten aan het einde van het jaar dat Martin zijn lessen de meeste impact gehad hebben. Nu komt er een vervolg. Nog meer diepgang, intimiteit, reflectie en oefeningen om te groeien.

Meld je hier aan voor Groeien in Intimiteit met God

Kosten
– De cursus: € 65,- (inclusief het boek, de hand-outs, koffie en thee)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus.

Roeping en Bestemming

Groeien in Roeping en Bestemming

‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’
Efeze 2:10

Om te ontdekken wat jouw bestemming is in Gods Koninkrijk is het van belang te gaan ontdekken wat God aan verlangen in jou heeft gelegd. Sommige christenen denken dat God hen roept voor iets waar ze totaal geen zin in hebben. Het is voor velen dan ook een openbaring als blijkt dat God hen voor iets heeft geroepen waar ze een ontzettende passie voor blijken te hebben. God heeft jou al voor de grondlegging van de wereld geroepen. Bij die roeping heeft Hij een verlangen in jou gelegd die past bij deze roeping. De uitdaging is dat je gaat ontdekken dat God jouw passie (pijn?) deelt. Deze gedeelde passie brengt jouw bediening op hemelse hoogte.

In deze cursus, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld, willen we gaan ontdekken hoe God jou aan het klaarmaken is voor jouw unieke roeping en bestemming. De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • DRACHTEN: 19, 26 november en 3 december, RM gebouw – De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is: Martin Dol
De lessen die Martin geeft in de parttime school over verlangen naar God, Gods hart zoeken en Gods stem verstaan maken altijd enorme indruk. Geregeld zeggen cursisten aan het einde van het jaar dat Martin zijn lessen de meeste impact gehad hebben. Nu komt er een vervolg. Nog meer diepgang, intimiteit, reflectie en oefeningen om te groeien.

Meld je hier aan voor Groeien in Roeping en Bestemming

Kosten
– De cursus: € 65,- (inclusief het boek, de hand-outs, koffie en thee)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven