Groei-cursussen

Groeien in: Wonderen, Geloofsopvoeding, Discipelschap, Geestkracht, Gods stem verstaan, Intimiteit met God…

We dromen van een herleving van de kerk, daarom willen we mensen helpen om geestelijk te ontwikkelen en te groeien als discipel van Jezus. Daarvoor bieden we, naast onze parttime school, verschillende Groeicursussen aan. Verdiepende mini-cursussen voor hen die hun geloof meer concreet willen maken in verschillende aspecten van hun leven. Kortom: inspirerend onderwijs, krachtige aanbidding, ontmoeting en gezelligheid.

De cursussen worden verspreid door het schooljaar gegeven op onze drie locaties: Drachten, Veenendaal én Steenbergen. Elke cursus is opgebouwd uit 3 avonden met zowel theorie als praktijk gedeeltes en diverse huiswerkopdrachten. Meer informatie per cursus vind je hieronder in de tabbladen. Dit najaar verzorgen we onderstaande groeicursussen. 

Meld je hier aan voor een Groei-cursus

Groeien in Geestkracht in VOL.
Binnenkort komen de nieuwe groeicursussen voor het voorjaar 2020 op de website.

Roeping en Bestemming

Groeien in Roeping en Bestemming

‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’
Efeze 2:10

Om te ontdekken wat jouw bestemming is in Gods Koninkrijk is het van belang te gaan ontdekken wat God aan verlangen in jou heeft gelegd. Sommige christenen denken dat God hen roept voor iets waar ze totaal geen zin in hebben. Het is voor velen dan ook een openbaring als blijkt dat God hen voor iets heeft geroepen waar ze een ontzettende passie voor blijken te hebben. God heeft jou al voor de grondlegging van de wereld geroepen. Bij die roeping heeft Hij een verlangen in jou gelegd die past bij deze roeping. De uitdaging is dat je gaat ontdekken dat God jouw passie (pijn?) deelt. Deze gedeelde passie brengt jouw bediening op hemelse hoogte.

In deze cursus, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld, willen we gaan ontdekken hoe God jou aan het klaarmaken is voor jouw unieke roeping en bestemming. De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • DRACHTEN: 19, 26 november en 3 december, RM gebouw – De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is: Martin Dol
De lessen die Martin geeft in de parttime school over verlangen naar God, Gods hart zoeken en Gods stem verstaan maken altijd enorme indruk. Geregeld zeggen cursisten aan het einde van het jaar dat Martin zijn lessen de meeste impact gehad hebben. Nu komt er een vervolg. Nog meer diepgang, intimiteit, reflectie en oefeningen om te groeien.

Meld je hier aan voor Groeien in Roeping en Bestemming

Kosten
– De cursus: € 65,- (inclusief het boek, de hand-outs, koffie en thee)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Geloofsopvoeding

De groei-cursus ‘Groeien in Geloofsopvoeding’ zal volgend jaar gegeven worden in de vorm van een inspiratie ochtend: zaterdag 28 maart 2020. Verdere informatie over het programma volgt nog.
De groei-cursus in oktober/november is komen te vervallen.

“Investeer in geloofsopvoeding want gelovig word je niet vanzelf”

De periode dat de kinderen nog klein zijn kan behoren tot de rijkste tijd van je leven. Toch is samen leven in een gezin niet altijd gemakkelijk. Voor de ouders niet, maar voor de kinderen ook niet. Er gaat nogal eens wat mis in de opvoeding. Hoe goed je het als ouder ook bedoelt, je begint nooit helemaal vanuit “een neutraalstand”. Je bent zelf ook weer het product van de opvoeding die je hebt ontvangen van jouw ouders. En zij weer van die van hun ouders, enzovoort.

Ook al wordt er in de kerk veel aan kinderen geboden, het gezin blijft de intiemste geloofsgemeenschap, waar je de meeste kans hebt het hart van de kinderen te bereiken. De opvoeding, en zeker de geloofsopvoeding, gaat niet vanzelf. Het vereist allereerst een bewuste keuze van jou als ouder om daarin te investeren.Ook het is op een aantal gebieden roeien tegen de stroom van deze tijdgeest in. Het vereist van jou als ouder een voortdurende bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken, en hoe geven we er vorm aan?

De docent is: Karin Koornstra

Ze werkt deze avonden samen met een ervaren team van opvoeders en kinderwerkers bestaande uit Ina van Laar, Corinne Wijman en Anneke Diepeveen.

Karin heeft kinderwerk mogen leiden in grote en kleine kerken, in binnen en buitenland, met acht kinderen of achthonderd. Ze is een ervaren leerkracht en coach met passie voor kinderen. Met een ervaren team geeft zij regelmatig les over geloofsopvoeding en neemt ouders op aanstekelijke wijze mee mee om nieuwe stappen te zetten in het uitdagende avontuur van de geloofsopvoeding van hun kinderen!

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven