Groei-cursussen

We dromen van een herleving van de kerk. Daarom willen we mensen helpen om geestelijk te ontwikkelen en te groeien als discipel van Jezus. Opdat meer mensen vanuit hun eigen plek in het Koninkrijk van God zullen meebouwen aan de Koninklijke kerk. Daarvoor bieden we naast onze parttime school door het jaar heen verschillende Groei-cursussen aan.

De thema’s die voor het komende jaar op de planning staan zijn:

 • Groeien in Geesteskracht
 • Groeien in wonderen van genezing
 • Groeien in intimiteit met God
 • Groeien als discipel
 • Groeien in Bijbelgebruik
 • Groeien in geloofsopvoeding

De cursussen worden verspreid door het schooljaar gegeven op onze twee locaties, namelijk in Drachten en Veenendaal, en elke cursus duurt 3 avonden. Meer informatie vind je hieronder bij de verschillende tabbladen.

Geesteskracht

Groeien in Geesteskracht

’De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd’, waren de eerste woorden die Jezus uitsprak in de synagoge bij de start van zijn toespraak. Vanaf dat moment begon Hij aan een krachtige bediening op aarde.

Het laatste jaar ervaren we als Royal Mission een enorme toename van kracht, openbaring en wonderen. Het is bijzonder wat ons overkomt en we willen graag aan jou doorgeven wat we ontvangen hebben. In deze korte cursus willen we je trainen, zodat de kracht van de Geest ook op jouw leven toeneemt. We willen je sleutels en adviezen aanreiken, zodat je beter en effectiever leert samenwerken met de Heilige Geest.

We gaan delen vanuit onze eigen groei en groeipijnen, je concreet helpen om ook een geestelijke doorbraak te ervaren en je persoonlijk de handen opleggen voor een toename in Geesteskracht. Het wordt een unieke combi van inspirerend bijbels onderwijs en veel ruimte voor persoonlijke gebedsbediening door het team van Royal Mission.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • VEENENDAAL: 6, 20 en 27 november, De Regenboog, De Grote Pekken 11
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn Martin Koornstra en Robbie van Veen.

Martin heeft het laatste jaar een enorme doorbraak meegemaakt op het gebied van profetie, genezing, openbaring, wonderen en kracht.
Zijn recente reis naar Brazilië heeft opnieuw een extra impuls gegeven en veel nieuwe inzichten in het werk van de Geest. Martin wil dit graag doorgeven aan anderen.

Robbie is een jonge, vurige spreker met enorme passie voor onderwijs en de kracht van de heilige Geest. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. Zijn grootste verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.
 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 95,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het nieuwe boek van Martin Koornstra over dit onderwerp. Het boek zal in oktober/november uitkomen en je (indien nodig) toegezonden worden.

Er kunnen maximaal 60 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Aanmelden Groeien in Geesteskracht

 

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Wonderen

Groeien in wonderen van genezing

‘Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: … ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Marcus 16:17-18

Jezus geeft discipelen de opdracht om zieken te genezen. Hij belooft ons als gelovigen dat we herkenbaar zullen zijn door het herstel dat plaatsvindt als wij zieken de handen opleggen. Wij willen je via deze cursus helpen om hierin te groeien.

Martin Koornstra neemt je mee in het avontuur om voor zieken te bidden d.m.v. eerlijk en uitdagend onderwijs vanuit de bediening van Jezus en de boodschap van het koninkrijk. Daarnaast word je geholpen met praktische opdrachten om zodoende echt aan de slag te gaan met de opdracht van Jezus.

 • Veenendaal: 15, 22, 29 januari 2019, De Regenboog, De Grote Pekken 11
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is Martin Koornstra.

Martin bidt al meer dan 25 jaar voor zieken. Met vallen en opstaan heeft hij veel mogen ontdekken over en meemaken op het gebied van genezing. De afgelopen jaren traint hij mensen, die met enorm veel resultaat wonderen zien gebeuren. Samen met andere Royal Mission teamleden zal hij deze cursus verzorgen.

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 95,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het boek ’Wonderen van het Koninkrijk’ van Martin Koornstra over dit onderwerp.

Meld je aan voor Groeien in wonderen van genezing

 

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Intimiteit

Groeien in intimiteit met God

Deze cursus is bedoeld om te investeren in je relatie met God. We nemen je mee naar het hart van God en reiken je manieren aan om te groeien in intimiteit met God. Al heel wat jaren is dit hét onderwerp van Martin dol, heeft hij er een boek over geschreven en nu wil hij je nog verder op weg helpen in dit levensbelangrijke avontuur met je Schepper!

 • Drachten: 15, 22 en 29 januari 2019, RM Gebouw, De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is Martin Dol.
De lessen die Martin geeft in de parttime school over verlangen naar God, Gods hart zoeken en Gods stem verstaan maken altijd enorme indruk. Geregeld zeggen cursisten aan het einde van het jaar dat Martin zijn lessen de meeste impact gehad hebben. Nu komt er een vervolg. Nog meer diepgang, intimiteit, reflectie en oefeningen om te groeien.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 95,- + € 5,- inschrijfkosten.Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het gloednieuwe boek ’Op zoek naar intimiteit met God’ van Martin Dol over dit onderwerp.

Meld je aan voor Groeien in intimiteit met God

 

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Discipel

Groeien als discipel

Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te ​dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  Mattheus 28:19-20

Het onderwerp discipelschap of navolging van Jezus zou elke christen bezig moeten houden. De grote opdracht van Jezus gaat over discipelen maken en dus ook over zelf discipel zijn. Toch hebben veel christenen en jammer genoeg ook veel kerken geen idee hoe dit zou moeten. Het lijkt er zelfs op dat we voor als veel ’geestelijke consumenten’ voortbrengen in plaats van ’geestelijke producenten’. Gelukkig is er iets gaande en ontwaakt er in de volle breedte van de kerk honger naar geestelijke groei.

 • Veenendaal: 16, 23 april en 7 mei 2019, De Regenboog, De Grote Pekken 11
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

Bijbelgebruik

Groeien in Bijbelgebruik

Drachten: 19, 26 maart en 2 april 2019

Geloofsopvoeding

Groeien in geloofsopvoeding

Veenendaal: Hou de site in de gaten, de datums volgen binnenkort.

Over ons

 • Kinderwerkopleiding

  Kinderwerkopleiding

  Elk kind en elke kerk verdient goed kinderwerk!

  Lees verder

 • Jeugdwerkopleiding

  Jeugdwerkopleiding

  Training, verhalen, opdrachten, gesprek én fun!

  Lees verder

 • Fulltime school

  Fulltime school

  Een jaar waarin jongeren getraind en gevormd worden

  Lees verder

 • Parttime school

  Parttime school

  Eénjarige training en vorming voor volwassenen

  Lees verder

 • Spreekbeurten

  Spreekbeurten

  Onze passie om mensen te onderwijzen en inspireren

  Lees verder

 • Trainingsdagen

  Inspiratiedagen (avonden)

  Onze maandelijkse GRATIS inspiratiedagen/avonden in het land

  Lees verder

 • Events

  Events

  Kinder- en tienerkampen op De Betteld in Zelhem

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Producten die je helpen om te groeien in geloof

  Lees verder

Naar boven