Privacy

Stichting Royal Mission (Productions) gevestigd en kantoorhoudende te Drachten (9202 XH) aan De Knobben 3, hierna te noemen “Stichting Royal Mission” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Stichting Royal Mission verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Stichting Royal Mission je over de manier waarop Stichting Royal Mission je persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt komen. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Stichting Royal Mission worden aangeboden op www.royalmission.nl.

Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel
Stichting Royal Mission verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.royalmission.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting Royal Mission zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Abonnees nieuwsbrief
Abonnees op onze Royal Mission Nieuwsbrief ontvangen elke twee weken onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen, blogs en producten verkrijgbaar in onze webshop onder de aandacht brengen. Wij zullen hierbij de volgende gegevens registreren: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Deelnemers van onze activiteiten en scholen
Voor onze activiteiten en onze scholen vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Verder worden de voornaam en achternaam gebruikt om naambadges te maken die de deelnemers dragen tijdens onze activiteiten. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden). Verder vragen we deelnemers soms om hun geboortedatum, opleiding(niveau), ervaring: in functie van de cursus of opleiding waarvoor zij zich aanmelden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief aan te melden (optionele velden).
Als je kiest voor één van onze opleidingen, dan gaan we een samenwerkingsovereenkomst met jou aan. Deze overeenkomst wordt gesloten in het onderwijsdocument dat je ontvangt als je je aanmeldt voor een van de opleidingen.

Royal Mission Vrienden
Royal Mission Vrienden ondersteunen ons financieel om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van vrienden verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, mandaatnummer, mandaatdatum, bedrag waarmee zij ons ondersteunen, frequentie van ondersteunen.

Klanten webshop
Stichting Royal Mission heeft een eigen webshop. Om een aankoop te kunnen doen in onze webshop verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gekochte artikelen. Deze gegevens zijn allemaal nodig om de juiste producten op het juiste adres af te kunnen leveren.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Mocht je inzage in je gegevens willen, deze willen wijzigen of laten verwijderen? Dan kun je dit per e-mail of schriftelijk doen:
– Email: info@royalmission.nl
– Schriftelijk: Stichting Royal Mission, De Knobben 3, 9202 XH, Drachten.

Contact
Je kunt bellen en e-mailen naar ons kantoor. Telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09:30 – 13:00 uur.

Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor onze Royal Mission Nieuwsbrief. Nieuwsbriefabonnees ontvangen elke twee weken onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen, blogs en producten verkrijgbaar in onze webshop onder de aandacht brengen. Indien je geen nieuwsbrieven van Stichting Royal Mission meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of een e-mail sturen aan info@royalmission.nl.

Gebruik gegevens

Stichting Royal Mission gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Doorgifte aan derden

Stichting Royal Mission geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Stichting Royal Mission op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging van gegevens

Stichting Royal Mission maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stichting Royal Mission ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@royalmission.nl.

Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@royalmission.nl.

Website

Cookies
Het is mogelijk dat Stichting Royal Mission tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. De cookies komen van Google Analytics.

Bewaartermijn

Stichting Royal Mission zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Abonnees nieuwsbrief
Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Deelnemers van onze activiteiten
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 6 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren.

Royal Mission Gevers & Partners
Na het afmelden om Stichting Royal Mission periodiek te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
Machtigingskaarten bewaren we 5 jaar.

Klanten webshop
De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem en na 2 jaar verwijderen. Mocht je willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

Wijziging privacyverklaring

Stichting Royal Mission behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.royalmission.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.royalmission.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 31-5-2018.

Contactgegevens Stichting Royal Mission

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Stichting Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

 

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • vrienden

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven