Hoe toets je uitingen van de Geest?

Naar aanleiding van mijn vorige blog ‘Wat de conferentie mij heeft geleerd’, kwam ik een aantal reacties tegen met vragen over hoe profetie getoetst moeten worden. Ik vind het mooi om zulke vragen te ontvangen, want ik proef achter de vraag een oprechte zoektocht naar wat van God is, wat van mensen is of wat zelfs van de duisternis is. In deze blog wil ik niet een compleet rijtje geven met manieren waarop je bijvoorbeeld het profetische woord kunt toetsen. Er zijn genoeg boeken die daar van alles over zeggen. Wél wil ik een aantal gedachten geven om op te reflecteren. Het zijn gedachten die mij hebben geholpen om meer ontspannen om te gaan met uitingen van de Geest.

De Bijbel als toetssteen
Als ik de vraag stel hoe iets getoetst moet worden, dan krijg ik vaak als antwoord dat een profetisch woord getoetst moet worden aan de Bijbel. Dat is absoluut het geval, maar dat klinkt makkelijker dan het is. Het uitgangspunt is dat een profetisch woord nooit tegen de Bijbel in kan gaan, want God spreekt zichzelf niet tegen.
Tegelijkertijd moeten we, als we een profetisch woord of een uiting van de Geest willen toetsen, ook bereid zijn onszelf te toetsen. Jezelf toetsen doe je door jezelf vragen te stellen en eerlijk antwoord geven op die vragen. Een vraag zou kunnen zijn wat ons motief is om te toetsen. Is het altijd zo dat we de duisternis willen ontmaskeren of moeten we af en toe ook erkennen dat toetsen soms een middel is om ons niet te hoeven verhouden tot het werk van de Heilige Geest? De Bijbel als toetssteen gebruiken is bovendien niet vrijblijvend. Als de Bijbel werkelijk onze toetssteen is om uitingen van de Geest te onderzoeken, dan zouden we omgekeerd ook bereid moeten zijn om open te staan voor alle uitingen die we in Gods Woord tegenkomen. Zeg niet te snel dat we dat wel zouden willen, want we komen bijvoorbeeld ook deze gebeurtenis tegen in de Bijbel.
Saul begaf zich naar Rama en onderweg werd ook hij overmand door de Geest van God. De hele weg naar het profetenhuis was hij in vervoering, en daar aangekomen trok ook hij zijn kleren uit en raakte buiten zinnen in het bijzijn van Samuel, waarna hij naakt voor hem op de grond viel. Zo bleef hij een hele dag en nacht liggen, en sindsdien zegt men: Hoort Saul nu ook al bij de profeten? (1 Samuel 19:23-24)

Is het van God of is het van mezelf?
Als ik een training geef over het verstaan van Gods stem, dan is de meest gestelde vraag: “Hoe weet ik of een gedachte van mezelf is of dat het daadwerkelijk God is die tot mij spreekt?” Het is in ieder geval zo dat God primair tot ons spreekt via zijn Woord, zijn Logos. In datzelfde Woord komen we heel veel mensen tegen die Gods’ rechtstreeks spreken verstaan, zijn Rhema. Dat gesproken Woord van God is erg belangrijk. Jezus zegt in Matteüs 4:4: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Het gaat hier dus om datgene wat de Heer rechtstreek tot jou spreekt dat wordt vergeleken met het brood dat je dagelijks eet.
God kiest ervoor om zijn stem op een kwetsbare manier te laten klinken. Een zachte bries die je zo zou kunnen wegredeneren. Dat betekent dat God herkenbaar tot ons wil spreken. De jonge Samuël dacht de stem van de voor hem vertrouwde Eli te horen, maar het was toch echt God die tot hem sprak. Gedachten van God kunnen soms lijken op menselijke gedachten en het is de kunst om in de wandel met Jezus en het lezen van zijn Woord vertrouwd te raken met de stem van de Herder. Zijn schapen herkennen immers zijn stem.
Soms mogen we ook onderkennen dat er een overlap is in wat jouw eigen gedachten zijn en gedachten van God. Gods Geest communiceert met onze menselijke geest. Dat resulteert soms in een samenspel tussen datgene wat jij denkt en wat God wil zeggen. David verwoordt dat prachtig in één van zijn psalmen. Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, (Psalm 27:8)

De profeet toetsen
In het Nieuwe Testament komen we de profeet Agabus tegen. De eerste keer dat we hem tegenkomen in het boek Handelingen, profeteert hij dat de wereld zou worden getroffen door een hongersnood (Handelingen 11:28). In hetzelfde vers wordt meteen gezegd dat de profetische woorden van Agabus ook daadwerkelijk uit zijn gekomen. Het uitkomen van die woorden lijkt me ook een belangrijke manier om te checken of een profeet ook echt woorden van God spreekt.
Tegelijkertijd is het voor de eerste toehoorders erg lastig om ter plekke te besluiten of dit woorden van God zijn. De Heer vond het namelijk belangrijk om deze profetie uit de mond van Agabus te laten klinken, zodat de gemeente actie kon ondernemen. Toetsen aan de Bijbel lijkt mij in dit geval lastig, dus moest dus op een andere manier worden getoetst.
We zien in vers 27 dat Agabus niet alleen was. Er was een groep profeten die vanuit Jeruzalem naar Antiochië kwam. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat de toetsing van een profetisch woord plaatsvond binnen het team van profeten. De collega profeten stemmen af op God om te zien of ze de indruk die Agabus heeft kunnen beamen. Het is interessant om te zien dat profeten in het Nieuwe Testament dus geen einzelgängers waren, maar in teams elkaar scherp konden houden. De verbinding met anderen geeft ook zicht op wat de vrucht van God is op iemands leven, want aan de vrucht herken je de boom.

Relatie en verbinding
De belangrijkste sleutel om uitingen van de Heilige Geest en profetie (en woorden van kennis) te toetsen is relatie en verbinding!
Het vraagt om een goede verbinding met jezelf om jouw eigen motieven te doorgronden als het gaat om toetsing, maar ook om te zien in welke mate je openstaat voor uiting van de Heilige Geest.
Het vraagt om een intieme relatie met God om uiteindelijk vertrouwd te raken met de stem van de Heilige Geest en ontspannen om te gaan met een mogelijke overlap met gedachten van jezelf.
Het vraagt om een goede verbinding met elkaar om de vrucht vanuit de ander te zien en om elkaar vanuit relatie en in samenwerking met de Heilige Geest gezonde feedback te geven.

We hebben elkaar nodig om de veelkleurigheid van God te leren kennen. Een profetie of een uiting van de Geest is een kans om in gesprek te komen met God en met elkaar. Ik hoop en bid dat zulke verbindende gesprekken uiteindelijk uitmonden in verwondering en aanbidding.

Over Martin Dol

Getrouwd met Annemarije en vader van 3. Hoofd Onderwijs binnen Royal Mission en gek van geo-cachen.

12 reacties

 1. Duidelijk, scherp en liefdevol Martin! Vooral vertrouwen dát God spreekt door mijn gedachten/ liederen, omdat Gods Geest samenwerkt met mijn geest heeft mij enorm geholpen. Meer ontspannen…

 2. Dank je wel
  Martin voor het uitgebreide antwoord op mijn vraag en die van anderen!
  Dit laat zien hoe je hier mee om gaat als je vragen krijgt. Heel mooi.
  Dankjewel. Hier kan ik zeker iets mee. Toppie

 3. Dank Martin voor je heldere toelichting. Blijft staan dat ook hedendaagse profeten getoetst dienen te worden, met name ook door en voor de personen die een persoonlijke profetie ontvangen. Omdat Agabus iets profeteerde wat daarna voor een ieder zichtbaar uitkwam kon hij als betrouwbaar worden geacht, ook wanneer hij een persoonlijke profetie voor iemand zou hebben gehad. Ik zie nu ook mensen profetieën uitspreken, maar tot dusver altijd over personen. En dat kan ik niet controleren, mits hij over mijzelf zou profeteren. Als Zoran bv bekend zou zijn geweest van een profetie die onomstotelijk was uitgekomen, zou ik een persoonlijke profetie uit zijn mond absoluut betrouwbaar achten. Ik lees van hedendaagse profeten nooit een profetie aangaande een wereld gebeurtenis die na enige tijd uitkomt waarmee zo,n profeet zich profileert. Het is niet dat ik ze wantrouw of ze als vals wil aanmerken, maar ik wil vooral scherp blijven.

 4. Beste Wietze,

  Wees blij met mensen als Zoran die durven profeteren. Enkele decennia geleden werd er in de meeste volle evangelie en pinkster gemeenten in de dienst geprofeteerd. Dat is nu helemaal verdwenen op mogelijk enkele plaatsen in ons land na. (Die ken ik niet.) Twintig jaar geleden moest ik opeens voor de dienst aan de oudsten een papiertje geven waarop ik moest schrijven wat ik “spontaan” in de dienst ging profeteren. Dat kan natuurlijk niet. Want tijdens de dienst alleen maakt de Heilige Geest me wat duidelijk, anders is het niet meer spontaan.

  De uiterst krtische houding van de oudsten en leiding van de Christelijke gemeentes heeft ervoor gezorgd dat alle profetie bijna overal is “weggezuiverd.” Als het nog wel ergens mag durft bijna niemand meer uit angst een fout te maken. Kortom, de leiding heeft flink de controle over de gemeente in handen genomen. (Hetzelfde gaat op voor de “aanbidding” in de gemeentes wat bijna alleen nog maar bestaat uit liedjes zingen.) Gevolg, er is geen ruimte meer voor de Heilige Geest, die dan ook stilletjes door de achterdeur verdwijnt. En bijna niemand heeft dat door.

  Nogmaals, wees blij dat iemand als Zoran wel durft te profeteren. Iemand die veel werkt maakt veel fouten. Iemand die weinig werkt maakt weinig fouten en ik ken zelfs iemand die helemaal geen fouten maakt…

  Als je wat Bijbelteksten bij elkaar schraapt kan je zo een hele nieuwe leer beginnen. Als je maar genoeg teksten hebt en het goed weet te verkopen. Het is dan echt Bijbels, maar klopt van geen kant.

  Als ik je nu zeg dat op dit ogenblik er evenveel slechte als goede engelen zijn zeg je dat dit niet Bijbels is. Dat klopt, want in Openbaring staat dat dat maar een derde is. Maar op dat tijdstip in Openbaring is het een derde. Nu leven we voor of na dat tijdstip, afhankelijk hoe je alles interpreteert, maar nu is het half om half. Het is helaas wel zo, alleen op het precieze tijdstip van Openbaring is het wel een derde om twee derde.

  Als je echt wilt weten of iets wat Zoran heeft geprofeteerd wel “zuiver” is vraag je dat toch gewoon aan onze Heer? Ik vermoed dat Hij dat toch wel zal weten? Dit is toch wat de beide Martins en Karin ons proberen bij te brengen? Een persoonlijke relatie met onze Heer te hebben en deze verder uit te bouwen?

  En voor jezelf, stap ook eens uit in geloof en ga profeteren in de gemeente waar je bij behoort. Wie weet volgen anderen je wel na…

  Veel succes hiermee!

 5. Dank voor je reactie Martin. Ik ben heeeeel erg blij met mensen als Zoran, Tom de Wal, Jan Pool, Koornstra ,Toet, en ook met jou, en vele vele anderen. Ik wil de werking van God Geest helemaal niet in de weg staan, en je zal van mij geen veroordeling horen, mits het tegen Gods woord in gaat. Uitersten zoeken doe ik ook niet, en idd wat je zegt; bidden om inzicht is de juiste manier wanneer er twijfel is. Uit te stappen in geloof, dat is wat ik deed afgelopen jaar. Wanneer de H.G. mij aanzet tot profeteren zal ik dat zeker doen, hoewel ik vermoed dat mijn talenten op een ander vlak liggen. Dat ik reageer op jouw blog kwam door de gedachte, “beproef de geesten of ze uit God zijn”. Zonder te oordelen over wie dan ook was dit bedoelt als een en algeme oproep. Juist grote Gods Mannen moeten een kleine kritische check kunnen doorstaan. Dat heb ik ook gedaan met hier boven genoemden. Voor ik hun boeken heb aanbevolen en uitgedeeld heb ik ze allemaal gelezen.
  Mijn input is bedoelt als oproep, “onderzoek, en behoud wat van onze God en Vader komt.” Wees gezegend allen, ik hou van jullie , Groet Wietze

 6. Wanneer je het boek van Peter Schele leest “de openbaring van Zacharia ” kun je ontdekken hoe bijbelse profeten vaak opdracht kregen van God om zich eerst te bewijzen als profeet. Zach.4 : 9b. ” Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij tot u gezonden heeft”. Omdat wij de gehele bijbel hebben hoeven we echt niet van iedereen te eisen zich eerst te bewijzen zoals Zacharia dat moest doen. Maar anderzijds moeten we altijd scherp blijven want er zijn ook wolven in schaaps kleding. Daarom nogmaals, beproef de geesten of ze van Onze God zijn. Liefdevolle groet, Wietze.

 7. Dank je wel, Martin, voor dit weloverwogen stuk.
  Het heeft me weer wat geleerd en het is inderdaad belangrijk om profetieën niet weg te redeneren omdat ze ons niet uitkomen.
  Tegelijkertijd is er zoveel misleiding in de wereld, dat een profetie naast Gods geschreven Woord leggen essentieel is. Dat houdt ons scherp en dicht bij de Heer.
  Veel wijsheid en zegen toegebeden bij jullie mooie werk 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • vrienden

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven