Wel of niet vaccineren?

Er wordt mij persoonlijk en ons als Royal Mission regelmatig gevraagd wat onze positie is in de huidige discussie rondom wel of niet vaccineren. Ik heb hier tijdens een van onze livestreams (Dag 119) al eerder wat aandacht aan besteed en het lijkt ons goed om er ook een blog aan te wijden.

Tegenstrijdige informatie
Er zijn zeer uiteenlopende meningen in deze discussie rondom vaccinatie. Medici, onderzoekers, wetenschappers, juristen, hooggeplaatsten en nog heel wat anderen communiceren bijna dagelijks informatie over corona en vaccinatie, die veelvuldig tegenstrijdig lijkt of zelfs is. Daar bovenop doen predikers, dominees, voorgangers en andere geestelijke leiders geregeld hun theologische duit in het zakje. Dat maakt het niet eenvoudig om tot een goede keuze te komen. Het veroorzaakt spanning, verdeeldheid en levert zelfs flinke ruzies op. Toch wil ik een poging doen om je te helpen.

Een ander dilemma
Eerst neem ik je mee naar een stevige discussie uit de tijd van het Nieuwe Testament. Het onderwerp is het wel of niet eten van heidens offervlees. Paulus reageert op dit dilemma in de brief aan de Korintiërs. Hij schrijft: “Jullie zeggen: ‘Christenen kunnen gerust vlees eten dat aan afgoden geofferd is. Want christenen weten dat afgoden helemaal niets voorstellen’” (1 Korintiërs 8:1 BGT). Paulus geeft degenen die occult belast vlees eten gelijk. Je kunt dit vlees gewoon eten, want God is veel groter dan alle afgoden. Demonen hebben hier geen macht over. Best een heftige conclusie, waar velen in onze tijd de grootste moeite mee zouden hebben.

Gelijk hebben
Maar hier stopt Paulus niet. Hij schrijft: ‘Jullie hebben gelijk, maar die kennis heeft jullie trots gemaakt. En daardoor zijn jullie het belangrijkste vergeten: je moet anderen steunen door hen lief te hebben’ (1 Korintiërs 8:1 BGT). Blijkbaar is gelijk hebben in een discussie niet het hoogste goed. Mensen met een andere mening of die een tegengestelde keuze maken, steunen en liefhebben is gewichtiger. Er zit zelfs een groot gevaar in gelijk hebben en dat gevaar is trots. Je wordt zo zeker van je overtuiging, dat je negatief en veroordelend gaat spreken over de mensen die tot een andere conclusie komen in de discussie.

Groeiproces
Paulus heeft nog meer te zeggen tegen de christenen die het offervlees wel eten. ‘Sommige christenen hebben die kennis nog niet. Hun geloof is nog zwak. Want ze zijn nog maar net gestopt met het vereren van afgoden. Ze denken: Als ik vlees eet, dan vereer ik de goden aan wie dat vlees geofferd is. En dan wordt God boos op mij’ (1 Korintiërs 8:7 BGT).
Paulus koppelt de keuze die mensen maken aan de groeifase van hun geloof. Als je jong of zwak bent in het geloof, ben je minder krachtig. Dan is het logisch dat je afstand houdt van bepaalde zaken. Hoe sterker je wordt, hoe krachtigere keuzes je kunt maken in vertrouwen op God. De beslissing die mensen nemen rondom offervlees heeft dus te maken met hun geestelijke groei en hun geloof in God. En iedereen zit in zijn groeiproces met God in een andere stadium.

Goed of slecht
Paulus sluit af met een bijzondere conclusie. ‘Maar voedsel is voor God niet belangrijk. Hij vindt je geen slechtere christen als je iets niet durft te eten. En hij vindt je ook geen betere christen als je wel alles durft te eten’ (1 Korintiërs 8:8 BGT). De keuze die mensen maken rondom heidens offervlees maakt hen geen slechtere of betere christen. Beiden zijn goed in functie van de mate van je geloof. En het belangrijkste is dat je niet trots wordt op jouw overtuiging en de ander blijft liefhebben en steunen. ‘Jullie mogen inderdaad vlees eten dat aan afgoden geofferd is. Maar maak het christenen met een zwak geloof niet moeilijk!’ (1 Korintiërs 8:9 BGT).

Vaccineren?
Terug naar het huidige dilemma rondom vaccineren. Ons advies daarin is zoals dat van Paulus: ‘Doe naar je geloof en veroordeel anderen niet, maar heb ze lief’. Heb je geloof dat God je beschermt tegen corona of vertrouw je erop dat God je via het vaccin kan behoeden voor ziekte? Heb je twijfels over de goede intenties van de politiek en de farmacie of heb je juist volle vertrouwen in de keuzes van belangrijke medici? Ben je bang dat het vaccin een wapen van de vijand is of hoop je dat het vaccin ons uit de crisis haalt? Paulus antwoord is ook ons antwoord: ‘Doe naar je geloof en veroordeel anderen niet, maar heb ze lief’.

Mijn keuze
Toch blijven mensen erg benieuwd naar mijn eigen keuze. Eigenlijk hopen ze daarmee richting te krijgen voor hun keuze of juist te ontdekken in welk ‘kamp’ ik zit. Ik laat me daar niet over uit. Niet omdat ik me schaam of bang ben voor de gevolgen, maar omdat mijn mening of mijn besluit er niet toe doet. Ik wil anderen liefhebben, ondersteunen en respecteren in de keuze die zij maken. Ik wil niet trots zijn op mijn keuze en zal die zeker niet aan anderen opdringen. In het koninkrijk van God gaat het niet om je gelijk, maar om de houding van je hart. Dat is de kern van de eindeloze discussies die Jezus met farizeeën en Schriftgeleerden had.

Verenig en dien
De duivel wil alles gebruiken om te beschadigen en te vernietigen. Ook deze discussie. Scheiding maken of uit elkaar gooien is precies de betekenis van het Griekse woord diabolos, wat in onze Bijbel vertaald wordt met duivel. De duivel is een scheidingsmaker en een verdeeldheidzaaier. Laat je niet meesleuren in de tweedracht die de vijand wil veroorzaken. Zijn motto is ‘verdeel en heers’, maar ons motto is ‘verenig en dien’. Dat is de koninklijke weg van verbinden, elkaar liefhebben en dienen. We zijn niet één omdat we het altijd eens zijn met elkaar, maar omdat we dezelfde Meester dienen. Hij bindt ons samen. Niet onze gelijke meningen en keuzes.

Laat ik afsluiten met een paar prachtige woorden van Paulus. ‘Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan’ (Filippenzen 2:3-5).

Over Martin Koornstra

Getrouwd met Karin, 2 mooie dochters, passie voor Jezus, spreker, schrijver, trainer en een beetje gek!

39 reacties

 1. Wat een wijs besluit om jouw mening niet te publiceren..het sluit volledig aan op wat je aanhaalt in het voorgaande.

 2. Dank je wel voor deze woorden van liefde en wijsheid! Wat hebben we ze hard nodig! Zalfolie voor de vele wonden die al ontstaan zijn.
  Ga ik uitdelen.

 3. Amen, Amen. Het is inderdaad christus Die ons samenbindt en geen regering of iets anders. Gij geheel anders want gij hebt Christus leren kennen als Heer en Heiland. En laat daar niets of niemand tussen komen.

 4. Goed verhaal. Niet oordelen, maar dienen. Ik zelf ga niet in discussie over wel/niet vaccineren. Dat leidt per definitie alleen maar tot tegenstellingen,

 5. Mooi hoe je dit zo verwoord! Had de livestream waar je dit onderwerp besprak ook al gezien maar het zo lezen is een mooie aanvulling.

 6. Wat ben ik blij met dit geschreven stuk! Ik kan er namelijk niet meer mee omgaan dat mensen elkaar of anderen proberen over te halen met de ene na de andere tekst of filmpje of…
  Laten we elkaariefhebben!!

 7. Bedankt voor dit wijze antwoord laten wij er voor zorgen dat de satan niet de kans krijgt om tussen ons in te komen respecteer elkaar en veroordeel niet hou van elkaar met de liefde Jezus en dan zal Zijn zegen groot zijn.

 8. Prachtig verwoord Martin. Het doet mij ook zoveel verdriet om te horen en te lezen dat mensen elkaar zo snel veroordelen in plaats van ieders keuze te respecteren.
  Heel mooi en duidelijk uitgelegd.

 9. Wat een wijs en evenwichtig verhaal. Blij met je duiding en blij met alles wat jij en je gezin al die jaren al betekenen voor zoveel mensen.
  Groetjes uit Zeeland

 10. Helaas komt dit onderwerp weer elke zondag aan bod in onze gemeente en lijkt het er bijna op alsof we de grootheid van onze God zijn vergeten. Hij is namelijk groter dan het coronavirus èn het vaccin. Dankjewel voor je fijne uitleg Martin. Groetjes en zegen uit Limburg!

  • Dit is geen gewoon vaccin, vele christen wetenschappers en dokters, hebben ons al meermalen gewaarschuwd dat er in dat vaccin nanno deeltjes in zitten van geaborteerde babys en zelfs dingen die uw DNA kunnen veranderen, en als christen hebben jullie daar geen problemen mee??????De vergelijking met het voedsel, waar Paulus het over heeft, wordt hiet helemaal uit zijn context gehaald en uitkomen voor uw overtuiging, daar is helemaal niet mee, er niet voor durven uitkomen wel.

    • Ik denk dat Martin bedoelt dat wel of niet vaccineren ons als christenen niet uit elkaar moet drijven. Een kind van God heeft het eeuwige leven, of hij nu gereformeerd is of bijvoorbeeld charismatisch. Of hij als kind gedoopt is of als volwassene. Of hij psalmen zingt of opwekkingsliederen. Of hij Jood is of heiden. Of hij geprikt is vanwege corona of niet.

 11. Wat bij mij telkens naar voeren komt:
  Een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is zal niet lang kunnen bestaan. Laten we ervoor waken dat we door elkaar te veroordelen Gods Koninkrijk ondermijnen.

  Leg de strijdbijl neer en eer God met je leven.

 12. Psalm 91
  1 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
  ben je helemaal veilig.
  2 Ik zeg tegen de Heer:
  “Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,
  zo veilig als in een burcht.
  U bent mijn God. Ik vertrouw op U.”
  3 Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet.
  Hij redt je van dodelijke ziektes.
  4 Hij beschermt je onder zijn vleugels.
  Bij Hem ben je veilig.
  Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
  5 Je hoeft niet bang te zijn.
  Niet voor gevaren die je ’s nachts bedreigen.
  Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.
  6 Niet voor ziekte die in het donker op je loert.
  Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.
  7 Al sterven de mensen om je heen
  bij duizenden of tienduizenden,
  jou zal niets overkomen.
  8 Je zal alleen zien hoe het afloopt
  met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken.

  9 Bij U, Heer, ben ik veilig.
  U, de Allerhoogste God, bent mijn Beschermer.

  10 Geen ramp zal je overkomen.
  Geen ziekte zal je huis binnendringen.
  11 Want Hij zal zijn engelen bevelen
  dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat.
  12 Ze zullen je op hun handen dragen,
  zodat je je voeten niet zal stoten.
  13 Leeuwen en adders
  zul je onder je voeten vertrappen.

  14 De Heer zegt:
  “Omdat hij heel veel van Mij houdt, zal Ik hem redden.
  Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent.
  15 Als hij Mij om hulp roept, zal Ik hem antwoorden.
  In moeilijkheden en gevaar zal Ik bij hem zijn.
  Ik zal hem redden en voor de mensen eren.
  16 Ik zal hem een lang leven geven.
  Ik zal hem redden en goed voor hem zijn.” Bij God ben je veilig , waarom zou ik me zorgen maken , een gezond mens hoort geen vaccinatie te krijgen : Stel als ik een vergiftigde appel tot me neem om mijn imuun systeem te testen , kan ik ziek worden , sterven, stukjes appel ervan uitdelen of doorgeven . Als ik geen vergiftigde appel aanneem kan ik niet ziek worden ervan , kan ik ook niks uitdelen of verder geven .Als iemand een vaccinatie aanvaard , waarin een dodelijk virus zit om zijn imuunsysteem uit te testen , er ziek van word of sterft ..dan moet die niet de schuld geven aan iemand die dat niet doet of niet mee doet .De gevacineerde kaniets verder geven , die heeft een dodelijk virus ingespoten gekregen ,is dus drager van een dodelijk virus de ongevaccineerde kan niks geven doorgeven , want hij heeft niks om door te geven . als duizende mensen met een virus in hun systeem , samenkomen , dan word het virus alleen maar sterker en niet omgekeerd.Denk niet links niet rechts maar denk na aub .

 13. Mooi artikel! Eten we van de boom van kennis van goed en kwaad of juist van het Leven zelf? Voor iedereen die meer wil weten over de bijwerkingen van de vaccins zijn dit twee interessante websites:
  Bijwerkingen centrum lareb: https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins
  Wel zijn er veel geluiden dat het bij het lareb moeilijk is om een melding te maken van bijwerkingen. Daarom verwacht ik binnenkort op https://meldpuntvaccinatie.nl/ ook nog wel wat meer informatie. Ook kan ik Maurice.nl van harte aanbevelen. Bijvoorbeeld: https://maurice.nl/?s=vaccineren

  Heel veel wijsheid en onderscheiding toegewenst! Liefde overwint alles!

 14. Tekstje pluk en de context is zoek.
  Vindt voor de aangehaalde vergelijking de theologische onderbouwing zeer zwak.
  Wanneer iemand poep zit te eten wat zeg je dan?
  Lieve broeder/zuster. Het gaat me niet om mij gelijk maar ik zie dat je poep zit te eten. Misschien ben je nog jong in het geloof dus ik zal het respecteren dat je poep zit te eten.
  Of zeg je: Stop!!!! Broeder/ zuster misschien heb je het nog niet door maar je zit poep te eten.
  Kap daar mee!! Dat is niet gezond.
  Wij hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om ons uit te spreken en de leugens te ontmaskeren.
  Wegkijken en te laf zijn om stelling te nemen is naar mijn mening net als bij het kiezen.
  Kies je niet, dan kies je toch.
  En voor alles wat we hebben gedaan, én voor wat we hebben nagelaten, zullen we allen verantwoording moeten afleggen.
  Ga staan!!!! Spreek je uit!!!!! Wees sterk en moedig!!!!!
  Zeker in deze tijd.
  Wie volg jij? Wie is jouw voorbeeld?
  Wat zou Jezus doen? Zou Hij m nemen of niet?
  En ineens wordt het duidelijk……

  Be blessed!!!!!

  • Amen, en zo is het ik snap Martin helemaal maar we zitten niet meer in de fasen van geen kleur bekennen er we moeten in de waarheid blijven en idd de leugen ontmaskeren Go Gilian!

 15. Prachtig hoe je hart is om lief te hebben. Ik denk echter dat we zijn vergeten dat Spreuken zegt” beter zijn de wonden van een goede vriend”. Als mijn kinderen naar vuur zouden lopen of als een pasgelovige overweegt om naar een occulte beurs te gaan… Als iemand zonde doet… Dan wil ik ze waarschuwen vanuit liefde!!! Oh doe dat niet! God heeft zoiets beters voor je! Ik wil niet dat je je brandt! Niet vanuit mijn gelijk willen halen. Dat is egoistisch. Maar vanuit liefde voor de ander. Gedreven liefde. Liefde vertelt ook de waarheid. Vanuit genade de waarheid. Dat lijken we te zijn vergeten. Hebreeën zegt dat God ook terechtwijst in Zijn liefde. We hebben mensen nodig die de waarheid durven te spreken vanuit liefde en compassie en gebrokenheid voor de ander. Ongeacht wat de kritiek is van de ander. Een puber wil bepaalde dingen niet horen van de ouders en als ouders breekt t je hart soms om toch grenzen te stellen en daarnaar te handelen. Maar doe je het niet dan…

  We hebben openbaring nodig. Niet alleen dat God een God is van genade maar ook dat God een God is van waarheid. Niet langer een van de twee. Niet OD genade of waarheid.

  Nee.

  Genade en waarheid.

  Ik zegen je met open ogen.

 16. We worden opgeroepen de werken van de boze te ontmaskeren. Belangrijk is te zien voor wie dit bedoeld is en voor welke periode?
  Als je goed leest, dan geldt dat eigenlijk al voor iedere gelovige en ook voor elke tijd.

  De bron van vele oorlogen is gelegen in de chemie. Eigenlijk komt de chemie van de Alchemie. Als je onderzoek en studie doet naar de Alchemie doet en welk geest er achter zit, dan weet dat dit al in Egypte voorkomt. In het boek van Henoch, een boek waar ook de Bijbel zelfs naar verwijst, er zijn meerdere boeken overigens, dan zie je al dat bepaalde (gevallen engelen) zich bezig hielden met de beginselen van de Alchemie.

  De cultus is ook mogelijk gekoppeld aan zgn toveren of helen. Het lijkt een zegen dat we tegen ziektes vele oplossingen hebben. Helaas is de bron daarvan bijna een gemaakte chemie. Maar er zijn ook natuurlijke middelen vanuit de natuur die genezend zijn.

  Ik ben niet tegen een vooruitgang en de eventueel de goede mogelijkheden van de kennis en ontwikkelingen. Helaas hebben artsen te weinig achtergrond van alle medicijnen. Artsenbezoekers, vertegenwoordigers van de big pharma bepalen en dicteren. Deze ontwikkeling is ook eigenlijk pas van de laatste pak weg een goede 30 jaar al aan de gang.

  Vele oorlogen hebben dankzij de uitvindingen van de (Al) chemie in de efficiëntie vele en vele doden gekost. De perceptie is dat er een wij en een zij is of te wel, er wordt altijd wel (bewust) chaos en propaganda gemaakt waardoor het gewone volk betrokken wordt in een oorlog.

  Het gaat hier te ver om alles uit te wijden. Het stukje van Martin is, zo lijkt het, zeer wijs geschreven. Maar om het voorbeeld van het vlees eten te vergelijken met het huidige gebeuren, dat vind ik nou net niet kloppend. Het vlees had al te maken dat ook de heidenen tot het heil konden komen omdat Israël nog steeds niets van het Koninkrijk wilde weten, omdat dit voor ons het heil, de genade en genade tijdperk mogen beleven, totdat….. ja totdat……. Ik denk totdat Jezus komt.

  Gelijk heeft Martin dat iedereen dit zelf moet uitzoeken naar eer en geweten. Maar ik weet dat ontzettend veel christenen het gewoon niet weten en eigenlijk zoveel mogelijk eerlijke meningen wilt hebben.

  Overigens vind ik het best wel stil over standpunten van kerken en of gemeentes, De Katholieke kerk niet meegenomen dan want de Paus is een echte JAB promoter.

  Spyfromthesky

 17. Ja, deze reactie van jou is liefhebben Martin, hier sta ik helemaal achter! Gods zegen! Dankbaar voor jou en je gezin in Gods koninkrijk 🙏🏼

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • vrienden

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven