Mammon in de kerk?

Zoals velen van jullie waarschijnlijk weten, ben ik in een Nederlands zendelingengezin in België opgegroeid. Mijn ouders verhuisden na hun bijbelschooltijd in Engeland naar Vlaanderen om daar fulltime christelijk werk te doen. In de regio rondom Brussel werden door hen verschillende kerken gestart, ze hadden jarenlang een bijbelschool aan huis en mijn vader reisde de hele wereld over als evangelist.

Geen bedrijf
De basis van het zendingswerk van mijn ouders was de Volle Evangelie Gemeente Laken (in Brussel). Mijn vader was hier de voorganger en dit is de kerk waarin ik geestelijk ben grootgebracht. Er was nog een tweede voorganger, we hadden een aantal oudsten en een heel stel andere verantwoordelijken. Zover ik me herinner was niet één van al die leiders een ondernemer of zakenman/vrouw. Logisch want de kerk is geen bedrijf. Zo werd dat in ieder geval uitgelegd.

Bekend patroon
Door de jaren heen zie ik hetzelfde patroon in heel wat kerken en gemeenten die ik van dichterbij ken. Mensen uit het bedrijfsleven worden ver van leiderschapsposities in de kerk gehouden. Blijkbaar koppelen we ondernemerschap aan omzet draaien, winst maken en vooral geld verdienen. Die harde zakelijke cultuur staat haaks op de boodschap van de Bijbel. Dat is gevaarlijk terrein, want Jezus heeft ons heel duidelijk gewaarschuwd voor de invloed van geld. Zeker in de kerk!

God of mammon
De bekendste woorden van Jezus hierover staan in de Bergrede. ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon’ (Matteüs 6:24). Mammon moet je zeker buiten de kerkdeuren houden, dus de invloed van ondernemers ook. De kerk is geen onderneming en de tafels van de geldwisselaars en handelaars moeten de tempel uit. Maar het grappige (of eigenlijk pijnlijke) is dat dezelfde ondernemers die geen verantwoordelijkheid in de kerk krijgen, wel benaderd worden op momenten dat er in de kerk geld nodig is.

Stel je eens voor
Wat zou er gebeuren als de wijsheid en het inzicht van geestelijke ondernemers meer ruimte zou krijgen in de kerk? Voorgangers, predikanten en dominees worden vooral opgeleid om de Bijbel te bestuderen, te prediken en zorg te dragen voor een kudde. Het zijn vooral herders en leraars. Natuurlijk krijgen ze op het seminarie of tijdens een vergelijkbare scholing ook ander onderwijs te horen, maar de focus ligt niet of nauwelijks op leiderschap en ondernemerschap. Zouden directeuren, handelaren en zelfstandigen die Jezus oprecht navolgen hier geen prachtige aanvulling op kunnen zijn? Moeten wij als kerkelijke leiders misschien vergeving vragen aan de ondernemers en zakenmensen, omdat we alleen hun geld gevraagd hebben?

In Frankrijk
Elk jaar maken wij vanuit Royal Mission met een tiental ondernemers een reis naar Frankrijk. Een korte trip vol vriendschap, gesprek, inspiratie en gebed. Ik heb die reizen altijd spannend gevonden, omdat ik me eigenlijk minder voel dan die grote leiders uit het bedrijfsleven. Alsof zij meer gepresteerd hebben of grotere inzichten hebben dan ik.
Vorig jaar sloten we de reis af met een kringgesprek waarin iedereen deelde wat hij mee zou nemen vanuit die dagen. Toen ik het woord kreeg, begon ik met: ‘Ik ben wel geen ondernemer, maar…’ Ik werd meteen de mond gesnoerd. ‘Je bent wel een ondernemer!’ klonk het van verschillende kanten. Al huilend liet ik mijn minderwaardigheid hierover los en er werd voor me gebeden. Sindsdien geloof ik dat ik een koninklijke prediker én ondernemer mag zijn voor God. Beiden zijn nodig!

Apostolisch
Een ondernemer die leeft en leidt vanuit het koninkrijk van God is een bijzonder mens. Eigenlijk een apostolische bediening die netwerken bouwt, mensen tot hun recht wil laten komen en een verandering in de maatschappij wil bewerken. Zulke leiders hebben we nodig in de kerk én in het bedrijfsleven.
Als ondernemers geleerd hebben om goed en gezond met geld om te gaan, op een manier zoals God het bedoeld heeft, dan is dat een extra reden om hen juist wel te betrekken in het management van de kerk. Er is genoeg mis gegaan met geld en kerkelijke leiders. Jezus zegt: ‘Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?’ (Lucas 16:11)

Win-Win
Het frappante is dat ondernemers zich vaak laten intimideren door het geestelijke niveau van kerkelijke leiders, terwijl diezelfde kerkelijke leiders vaak onder de indruk zijn van de positie, de macht en de rijkdom van ondernemers. Volgens mij liggen hier prachtige kansen. Wanneer voorgangers en dominees geestelijk voedsel en persoonlijke coaching geven aan ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven wijsheid, lef en leiderschap brengen in de kerk, wordt Gods koninkrijk overal krachtiger zichtbaar. Zo komt iedereen nog meer tot zijn bestemming met de hulp van de Heilige Geest!


We zijn enorm enthousiast over de visie van onze School voor Leiders, waarin we juist de mix maken van o.a. ondernemers en kerkleiders. Als jij wilt leren van ‘andere leiders’, dan is dit een prachtige leerschool voor jou en ben je hartelijk welkom om komend jaar mee te doen!

HIER lees je alles over de School voor Leiders

Over Martin Koornstra

Getrouwd met Karin, 2 mooie dochters, passie voor Jezus, spreker, schrijver, trainer en een beetje gek!

21 reacties

 1. De “koopman en de dominee” samen, dit is wat in Nederland vaak onmogelijk werd geacht. Ik denk dat deze combinatie van groot belang gaat zijn in de komende, uitdagende tijd. Nieuwe wegen waardoor het Koninkrijk zichtbaar gaat worden in de kerk én het bedrijfsleven! En dus in de samenleving!
  Amen Martin!

 2. Martin,
  Als ik zie en hoor wat jij allemaal hebt gedaan, dan ben jij een ras echte ondernemer.
  Er is niets mis met geld verdienen.
  Thank dat je het deelt. Zolang wij het geld niet aanbidden. De kerkelijke organisatie kan echt wel zakelijke kennis en ervaring gebruiken.

 3. Uitstappen in geloof en vragen om Zijn zegen is wat voor ieder kind van God gegeven is en dat is wat jij steeds hebt gedaan Martin. Voor ondernemers is dat ook de beste weg, wanneer zij doen wat God als passie in hun hart heeft gelegd. De gift voor jullie onderwijskamer was daar een heel mooi voorbeeld van. Deze ondernemer met een dankbaar hart, na een gebed van jou en de zegen daarna voor zijn bedrijf, heeft gemaakt dat deze persoon iets voor jullie kon betekenen. Zo zou het in de wereld eigenlijk moeten kunnen zijn. Daar zie ik naar uit. Dat is omzien naar elkaar en elkaar tot hand en voet zijn.

 4. we leren om iedereen te vergeven, ook onze vijanden maar eigenlijk zijn oa de ondernemers op die plek gezet zonder dat ze iets verkeerds hebben gedaan alleen maar hun wijsheid, inzicht en kennis gebruikt en daarmee hogerop gekomen. Alles en iedereen is goed als je het maar doet samen met God in je hart. En Martin, door jou en de mensen om jou heen, de cursussen, inspiratiedagen, livestreams, het goede en positieve zien beleven we steeds meer van Gods kracht en liefde. Steeds meer de hemel op aarde. Gods zegen over Royal Mission

 5. Ik ken tal van ondernemers die hun verantwoordelijkheden in dienst stellen (stelden) van God en zo
  to t zegen waren voor hun thuisgemeenten.

 6. Hallo Martin! Dank je wel voor je blog! Meer van de zakenwereld in de kerk, maar ook meer van de kerk in de zakenwereld! Dat het Koninkrijk van God door mag breken op alle terreinen van de samenleving! Veel zegen bij jullie uitvoering van Gods missie, ik geloof dat hoe jullie daar vorm aan geven een bijzondere bemoediging is voor velen juist in deze tijd!

  • ‘Meer van de zakenwereld in de kerk, maar ook meer van de kerk in de zakenwereld!’ AMEN! Dank voor je feedback!

 7. Ik heb aarzeling bij deze nieuwe waarheid over ondernemers in de kerk. Hun invloed is altijd nog zoveel groter dan van br. Jan de Timmerman. De bijbel waarschuwt niet alleen voor mammon, arm en rijk kunnen daar gebukt onder gaan, maar bij rijk (ondernemers zijn sneller rijk dan gemiddeld) is het eerste gevaar ‘aanzien des persoons’. Dat is de angel van het kwaad. Zolang we ons laten intimideren binnen of buiten de raad van oudsten door geld en titels, verstaan we iets van Jezus niet goed. En jij bekent in deze blog dat ook jij geïntimideerd was door hun zogenaamde aardse grootheid. Dat veel kerkleiders (vaak mannen) nog altijd gevoelig zijn voor grote namen en banksaldo’s… laten we blijven leren dat dit Gewoonweg niet past bij volgelingen van Jezus. Slimme en handige ondernemers maken de kracht van Jezus niet groter.
  Je hebt ze blijkbaar ontdekt, misschien denk je wel dat jij en wij ze nodig hebben. Maar vrij van aanzien? Dan zou je ook nog eens zo’n inspirerende reis kunnen maken met mensen werkzaam in horeca of de zorg of de bouw. Wedden dat je zult elke keer nieuwe dingen zult leren die onmisbaar zijn voor een herder van Gods kinderen. 😉 Gods zegen en goedheid je Van harte toegewenst, maar dat weet je wel hè Martin?!

  • Ik begrijp je aarzeling zeker. Terecht. Zoals ik schrijf zijn we in de kerk vaak onder de indruk van ‘ondernemers’ en het zou mooi zijn als kerkleiders hen juist leren om koninklijk te denken, leven én ondernemen. Tegelijk kunnen ondernemers onder leiding van God en als echte navolgers van Jezus echt visie, beweging en lef brengen in een team.

   • Hi Martin, Dankjewel voor deze blog ! Het was kostbaar om bij deze reis te mogen zijn en zo ook bij de SvL terecht te komen. Als ondernemer herken ik hier alles in en ben ik blij dat je dit onder woorden hebt gebracht. Ik ken Jezus nu bijna 10 jaar en enerzijds voelde ik me inderdaad minder als geestelijke leiders in de kerk en anderzijds voelde ik dat geestelijke leiders mij als bedreiging hebben ervaren in de kerk. Ik heb herstel en hernieuwd inzicht ontvangen tijdens de SvL afgelopen jaar.

    Het is Gods grote verlangen dat er recht wordt gedaan aan de weduwen, wezen, armen, behoeftigen, Om genezing, herstel en kansen op onderwijs te bieden aan zij die deze kansen niet vanzelfsprekend hebben. Laten we niet te veel discussieren en biddend achter christelijke ondernemers gaan staan om dat wat de vijand in bezit heeft gekregen door de zondeval ( de koninkrijken van de aarde) terug te winnen voor God en hiermee het koninkrijk van God bouwen. En bidden voor hen (net zoals kerkleiders) dat ze niet ten val komen als God hen zegent.

    Ondernemers komen met zoveel mensen direct en indirect in contact die niet snel een kerk zouden bezoeken en kunnen hier met hun team een levend getuigenis zijn van Jezus. Ook omdat je product of dienst en werkwijze respect kan afdwingen in de markt. Jezus was zeer marktgericht toe hij ons opdroeg, ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen. Als (christelijk) ondernemer is ons de autoriteit gegeven. laten we hier een goed rentmeester over zijn en de kansen benutten die er zijn in de tijd die we nog hebben voordat Jezus terugkomt. In de afgelopen jaren hebben wij op de werkvloer bekeringen mee mogen maken en bijzondere gebedsverhoringen gezien. God werkt niet alleen op zondag !

 8. Wat mooi om deze knelpunten in het Evangelie open en eerlijk bespreekbaar te maken. Ik ken een heel oud rijmpje dat zegt: toen de kerken waren van hout, waren de harten van goud. Nu de kerken zijn van steen, zijn de harten koud. En: het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. De mooiste kerken en kathedralen werden gebouwd over de ruggen van de arme mensen, waar we ons nu aan vergapen. Waar gaat het om? Om het hart van de mens. Hoe brengen wij nieuwe reformatie? Door de kracht van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Ik ben ontzettend dankbaar voor al die ondernemers die dit in praktijk brengen. Ieder op zijn eigen (werk)plek een getuige zijn van Jezus en de liefde uitstralen van Jezus naar hun collega’s en werknemers. Om op zondag en doordeweeks dezelfde persoon te zijn en dat er geen tegenstelling is tussen die twee, zodat we voor huichelaars aangezien worden. Als we vrij zijn gemaakt is het niet belangrijk wat we hebben of doen, maar wie we zijn in Christus en dat gunnen we een ander dan ook.

 9. De dominee en de koopman gaan zeker wel samen. Daarvan ben ik het levende bewijs. Ik preek elke zondag en daarnaast ben ik full-time inkoper.

 10. Wat een geweldige blog Martin! Naar mijn mening ligt er nog een enorme uitdaging om analoog naar 1 kor 12:14-16 ondernemers te zien als iemand met voor de gemeente dienende talenten. Je beeld dat ondernemers worden gezien als iemand met geld (en daarom op een voetstuk komen) herken ik volledig uit eigen ervaring. In mijn geval helaas met enorm verdrietige gevolgen en omdat ik meerdere ondernemers om mij heen zie die zich -in het lichaam van Christus- in de kou voelen staan hoop ik dat je Je boodschap breed gaat dragen. Ik wens je wijsheid daarbij!

 11. Martin, dank voor het artikel & dank wat je doet voor het Koninkrijk!! Een paar aanvullende gedachten (ongetwijfeld behandel je dit al tijdens de School voor Leiders, maar toch; hoe meer we iets belichten, hoe beter we het zien)..

  Misschien helpt het om een ‘hogere’ meetlat gebruiken. Een hemelse, i.p.v. een aardse. Want het draait uiteindelijk niet om hoe wij het zien, maar hoe de Koning het ziet, en wat die Koning wil…

  Wat de Koning wil is simpel: Zijn Koninkrijk (Zijn orde, vrede, vreugde en gerechtigheid) manifesteren op deze aarde, in ALLE facetten van de maatschappij. In de zakenwereld, in de religieuze wereld, in educatie, media etc. etc. De kerk is slechts een klein onderdeel daarvan, met slechts beperkte invloed. Een te grote focus op de kerk is het doel missen. Want als die kerk geen Koninkrijkvisie heeft, maar een kerkvisie, dan missen we waar het om gaat. De focus van de Koning is niet op de kerk (shock!), maar op de wereld. Vandaar dat er staat: want alzo lief had God de wereld, en niet: want alzo lief had God de wereld kerk…

  Wat ook niet helpt is om te denken in dualistische termen als geestelijk en natuurlijk. Want er bestaat geen dualisme in het Koninkrijk. De Koning maakt geen onderscheid tussen wat wij geestelijk noemen en dat wij natuurlijk noemen. ALLES dat we doen en alles wie we zijn, is ter eer van Hem. Een koud glas water voor iemand in nood is voor Hem even waardevol als een zogenaamde ‘geestelijke’ activiteit. Sterker nog, we zien in de bijbel regelmatig dat God een einde maakt aan alle religieuze activiteiten, omdat Zijn volk niet meer in lijn liep met wat de Koning wil. God maakt geen onderscheid tussen zaken doen en geestelijk doen. Dit dualisme is demonisch; het is een tactiek waarmee de geest van religie scheiding wilt brengen in datgene dat God niet scheidt, en waarmee hij onze invloed wil beperken tot slechts één (weinig invloedrijk) domein. Dit was nooit het Plan. Zijn Plan is om deze aarde VOL te maken met Zijn glorie, en dat zijn jij en ik die, ieder op zijn plek, schitteren en doen wat de Koning van ons vraagt. Of dat nu een door Zijn Geest geïnspireerde preek is, of het opzetten of runnen van een bedrijf, waarmee velen een inkomen kunnen verkrijgen of problemen in deze wereld opgelost worden. Want de focus van de Koning is op deze wereld. Hij wil goed doen aan een ieder op deze wereld en zoekt daarvoor kanalen. Punt.

  Zoals er in Christus geen man of vrouw bestaat, bestaat er in het Koninkrijk geen ondernemer of voorganger. Slechts vertegenwoordigers van de Koning die zijn Plan aan het uitvoeren zijn (vermomd als voorganger, ondernemer, schoonmaker, vader of moeder of wat dan ook). En God geeft allen daarvoor een zalving. Er kunnen dus voorgangers zijn die dit Plan niet uitvoeren en Ondernemers die dat Plan wèl uitvoeren, en andersom… Tsja, en wat dan?….

  Een gezonde voorganger/ondernemer, met een gezonde Koninkrijk visie, mag zich te allen tijde waardig voelen, want ze zijn ambassadeurs van dezelfde Koning, alleen in andere invloed gebieden. Dus we vervullen dezelfde opdracht en zijn allemaal hartstikke hard nodig.

  Naast het dualistisch denken (‘geestelijk’ vs ‘natuurlijk’), heeft de geest van religie armoede denken nodig, om succesvol te zijn. Op die manier blijft de gemeente (en de gemeenteleden) in armoede, en een armoedig iemand heeft geen impact. En zo wordt het Lichaam van Christus wederom gesaboteerd en worden de bronnen die God gegeven heeft, dichtgegooid, alsof ze besmet zouden zijn. Ook die tactiek is helaas maar al te succesvol gebleken. Geld is namelijk niet het probleem. Het is hoe we denken over geld dat het probleem is. En reken maar van Jetje dat de vijand niet wil dat wij voorspoedig zijn.

  In de hemel en dus ook in Gods Koninkrijk is er echter geen armoede en geen gebrek. Waar die twee zich manifesteren, manifesteert het Koninkrijk zich niet. Daar is iemand aan het roven. Armoede en religieus denken zijn DE TOOLS die satan gebruikt om de impact van het Koninkrijk te beperken. Ondernemers hebben de zalving om financiën vrij te zetten en middelen waar mensen op aarde van kunnen profiteren. En er zijn BAKKEN met geld nodig om te doen wat de Koning wil dat er gedaan wordt. Want dat is het hart van de Koning, zorgen voor de mensen in Zijn Koninkrijk. En dat is niet een of ander ‘geestelijk’ domein, dat is deze prachtige aarde waar wij allemaal op rondlopen en waar God allang druk bezig is Zijn Heerschappij uit te breiden, door hen die Zijn wil onderscheiden.

  Ik bid dat jullie school vele leiders (op welke plek dan ook & in welk domein dan ook), zal bereiken met het goede nieuws van dat machtige Koninkrijk.

  Blessings!!

  • PS: er moest natuurlijk staan : ‘er ‘ want alzo lief had God de kerk’, en niet ‘wereld kerk’ 🙈, maar het punt is helder hoop ik…

   Groet van een mede – Koninkrijksondernemer (vermomd als ondernemerscoach!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • vrienden

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven