Leiderschap kost je je leven

Het is bijna zover. Ik schrijf deze woorden op witte donderdag, het begin van het Triduum Sacrum. Morgen gaat dit over in Goede Vrijdag, dan volgt Stille Zaterdag en zondag mondt het uit in ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ tijdens het Paasfeest. De weg naar de overwinning is lang en de prijs ervoor is hoog. Verlies, leegte, stilte en dan de verrassing van de zege! Ook in die lange en pijnlijke weg is Jezus ons Voorbeeld. Als mens en als Meester, als vriend en als Vredevorst, als man van smarten en als Messias. Hij is de perfecte leider, die maximaal geleden heeft.

Verantwoordelijk voor het proces
Alhoewel Pasen vooral over Gods onvoorstelbare liefde en de complete overwinning op het rijk van de duisternis gaat, zet het me persoonlijk ook deze dagen aan het denken over leiderschap. Misschien ligt de oorzaak hiervoor wel in het feit dat we dit schooljaar gestart zijn met een School voor Leiders. Bijna 50 deelnemers uit allerlei lagen van de maatschappij en de kerk nemen daaraan deel. Ervaren ondernemers en beginnende leiders, doorgewinterde geestelijk verantwoordelijken en jonge mensen vol passie voor verandering. Het is een prachtige mix van advocaten, secretaresses, jeugdleiders, psychologen, huisvaders, dominees, DGA’s, afdelingsleiders, kringleiders, ZZP-ers en directeuren. Als schoolleider voel ik de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het proces waar deelnemers
doorheen gaan.

Eigen leiderschap tegen het licht
Maar terwijl ik daarop gericht ben, ontdek ik steeds weer dat gedurende het jaar mijn eigen leiderschap tegen het licht gehouden wordt. Niet zozeer door anderen, maar vooral door mezelf. Mijn ‘nieuwe’ bril ziet overal leiderschap of lessen over leiding geven en Pasen bekijk ik dit jaar bijna automatisch vanuit dat oogpunt. Jezus kwam naar deze aarde om het Koninkrijk van God te laten landen in een wereld onder de macht van de boze. De Zoon van God bracht de hemel terug op aarde en leerde zijn volgelingen om in die werkelijkheid te gaan leven. Zodra ze daar iets van begrepen en de kracht ervan konden dragen, werden ze eropuit gestuurd om anderen deze hemelse regering te laten ervaren: ‘Het koninkrijk van God is dichtbij’ werd hun kernboodschap. Het feit dat er nu zoveel christenen zijn wereldwijd toont aan dat de discipelen van Jezus goed geleid, getraind en gestuurd werden.

Beantwoorden met Zijn goedheid
Hoe kreeg Jezus dat voor elkaar? We spreken vaak over de bijzondere woorden, werken en wonderen van Jezus. Maar als leider van zijn persoonlijke leerlingen had Jezus met heel andere dynamieken te maken. Een van zijn volgers, die hij nota bene als uitverkorene mee de berg op nam, verloochent hem drie keer. Judas verraadt Jezus zelfs en levert hem uit aan de aartsvijanden van Jezus, de religieuze leiders. Tijdens het
vormingsproces van deze jonge leiders gebeuren er veel meer vervelende zaken. Ze zijn bijvoorbeeld enorm jaloers als het gaat over leiderschap of zijn haatdragend ten opzicht van Samaritanen. Ze vallen in slaap wanneer Jezus door zijn diepste angsten heen gaat en lopen stuk voor stuk weg als Jezus lijdt en gaat sterven. En Jezus, hun leider en voorbeeld, incasseert het allemaal en beantwoordt elke aantijging of elk verkeerd gedrag met zijn liefde en goedheid. Geen scheldwoorden, geen verwijt en niemand wordt weggestuurd of ontslagen. Goed en gezond leiderschap kost je je leven. Kijk maar naar Jezus!

De vraag: ‘Wie ben je?’ blijft terugkomen
Deze belangrijke principes die we leren uit de Bijbel proberen we ook toe te passen op de School voor Leiders. De eerste lichting zit er middenin en ervaart het leerproces als intens en het kost hen wat. Niet zozeer geld, maar wel tijd en vooral bereidheid om zelf te willen veranderen en groeien. Leren om jezelf weg te geven voor anderen, zodat die ander excelleert. Dat is pijnlijk en confronterend, maar we horen van iedereen dat het hen helpt. We hebben het jaar opgebouwd uit 3 modules:

 • Wie ben je? (En wat leidt je af van wie je echt bent?)
 • Wat doe je? ( En wat leidt je af van je werkelijke opdracht en roeping?)
 • Wie betrek je? (En wie leidt je af van de visie en cultuur van jouw avontuur?)

De praktijk van dit jaar leert ons dat Module 1 steeds terugkomt. Steeds weer opnieuw leidt elk onderwerp en komt elke docent uit bij het hart van de leider (in wording) en de dynamieken die zich daar afspelen. Ben je bereid zelf minder te worden, zodat anderen meer worden? Gun je jouw team het succes doordat jij daar de weg voor vrij maakt? Kun je je als herder verheugen in het feit dat jouw schaapjes vrucht dragen en sterker worden? Ik nodig je uit om deze Paasdagen extra na te denken over je hart. Je hart voor anderen. Hoeveel wil jij dragen of verdragen zodat anderen tot hun recht komen en Gods onbegrensde liefde mogen ervaren? Daar draait het offer van Jezus ten diepste om: Liefde die zichzelf inzet ten behoeve van anderen. En misschien is dit ook wel het moment om na te denken over je eigen leiderschap als man of vrouw van je echtgenoot. Als voorbeeld voor je gezin, bedrijf, stichting, aanbiddingsteam, kring of kerk.

Reflectie op je eigen hart
Ik gun je oprecht leiderschap dat wil lijden ten behoeve van anderen. Omdat we zo meer op Jezus lijken en vergelijkbare vruchten zullen zien. Laat Stille Zaterdag je brengen op een plek van reflectie op Jezus en op je eigen hart. Neem even afstand van succes en impact, van invloed en imago. Vraag jezelf af in hoeverre je, net als Jezus, bereid bent om te verliezen zodat anderen winnen en dat werkelijk als winst te zien. Dat is het hart van Pasen. Jezus gaf alles weg. Tot aan zijn geest toe: ‘In uw handen beveel Ik mijn geest’. Wanneer we hem hierin (meer) navolgen, dan zullen we meer overwinning en vrucht gaan zien op elke plek waar we het prachtige evangelie van het koninkrijk van God laten zien en uitdragen. Jezus is ook met Pasen ons Voorbeeld!

Mocht je in de komende maanden op zoek zijn naar een plek waar je het diepe veranderingsproces van ‘lijderschap’ aan kunt gaan, dan is de School voor Leiders misschien een idee.

Info School voor Leiders: https://www.royalmission.nl/school/schoolvoorleiders/

Over Martin Koornstra

Getrouwd met Karin, 2 mooie dochters, passie voor Jezus, spreker, schrijver, trainer en een beetje gek!

2 reacties

 1. Leiderschap? Jezus leerde het Dienaarschap!

  ‭‭En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller ‭dienaar‭.‭

  Alle zichzelf noemende leiders zijn gedoemd om te vallen. Bert de Haan, Bert Hybels, Henk Stoorvogel, Rob Allert, en u weet ook nog wel een paar namen .

  Een christen acht de ander uitnemender als zichzelve en dient de gemeenschap van heiligen vanuit liefde, vrucht van de Geest.

  Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen.‭ Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw ‭dienaar‭ zijn,‭ ‭‭en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn;‭ gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.‭

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • vrienden

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven