We prediken een onvolledig evangelie

Opgegroeid in een christelijk gezin van zendelingen is mij van jongs af aan het evangelie van Jezus verteld en uitgelegd. Als zevenjarige heb ik vol overtuiging Jezus gevraagd om mijn zonden te vergeven en in mijn ‘hartje’ te komen wonen. Wat een voorrecht om bij Jezus te horen.

Toch kan ik me ook een herinneren dat we in onze jeugdgroep nadachten over de volgende vraag: ‘Stel dat je nu een enorme ruzie hebt en scheldend dit gebouw uit loopt. Op straat word je gegrepen door een auto en je overlijdt. Ga je dan naar de hemel of niet?’ In die tijd wist ik het antwoord niet zeker. Nu gelukkig wel! Die verandering heeft alles te maken met het de ontdekking van het Koninkrijk van God. In de meeste kerken prediken we daar amper over en daarom een onvolledig evangelie. Gevolg is dat we zwakke, twijfelende christenen voortbrengen. Laat het me toelichten.

Het bovenstaande plaatje is een bekende illustratie om het evangelie uit te leggen. De mens is zondig en staat op een onoverbrugbare afstand van God. Door Jezus wordt die kloof overbrugd, kun je bij God komen en ga je naar de hemel. Prachtig, maar wel onvolledig.

Gods plan met deze wereld is geen ‘evacuatieplan’ waarbij zoveel mogelijk mensen naar de hemel moeten. Gods project, dat Koninkrijk van God heet, is een ‘herstelplan’ van deze wereld waarbij hij ons inzet als uitvoerders van dat plan. Onze focus is dus niet ‘naar de hemel’, maar de hemel op aarde. God heeft de opbouw van zijn Koninkrijk in handen van mensen gelegd.

Laat ik het duidelijk proberen te maken door twee ‘soorten evangelie’ tegenover elkaar te zetten. Dat mag eigenlijk niet van Paulus, omdat er maar één evangelie is, maar ik doe het toch om het verschil helder te krijgen: Het ‘evangelie van redding’ t.o.v. het ‘evangelie van het Koninkrijk’.

Het ‘evangelie van redding’ focust op je tekortkomingen, bekering, verootmoediging en steeds weer ‘opnieuw beginnen’. Het roept je op om af te rekenen met zonde en het richt je aandacht op jezelf en hoe zwak je wel bent. Terwijl het ‘evangelie van het koninkrijk’ je blik richt op Jezus als Voorbeeld, dat je wilt navolgen. Hij is niet alleen je Redder, maar ook je Koning. Je wordt uitgedaagd om op Hem te gaan lijken en je als Koningskind in te zetten voor anderen.

Het ‘evangelie van redding’ dat in veel kerken de basisboodschap is, houdt je klein en soms zelfs twijfelend over je redding. Zoals ik dat deed bij de vraag in mijn jeugdgroep. Het ‘evangelie van het Koninkrijk’ laat je beseffen dat je een burger én vertegenwoordiger bent geworden van een ander koninkrijk. Dat burgerschap staat niet ter discussie. De uitdaging is juist om door de kracht van de Geest een sterke vertegenwoordiger te zijn van God zelf. Daarom moeten de 12 discipelen en de groep van 72 zeggen: ‘Het koninkrijk van de hemel is dichtbij’. Door hun aanwezigheid wordt het Koninkrijk van God op nieuwe plaatsen gebracht.

Het ‘evangelie van het koninkrijk’ maakt je sterk in Hem en daagt je uit om naar de donkerste plaatsten te gaan zonder angst. Juist omdat je weet dat jij het licht van de wereld bent geworden door Jezus. Terwijl het ‘evangelie van redding’ je eigenlijk oproept om jezelf af te zonderen en je niet te mengen met de boze wereld om je heen. Eigenlijk een teken van zwakte, want stel dat je het niet redt in die zondige wereld.

Ik besef dat dit een karikatuur is, maar de kern is helder en pijnlijk. Het ‘evangelie van het Koninkrijk’ lijkt wel geroofd uit de kerk. Laten we dit koninklijke evangelie (opnieuw) ontdekken en prediken, zoals Jezus dat deed. Dan zullen christenen meer op Jezus gaan lijken en betere vertegenwoordigers van God op aarde worden. Zo zal de wereld zien wie Jezus is en kan Hij uiteindelijk terugkomen om alles te herstellen hier op aarde. Ik geloof in een herleving van de kerk als dit evangelie opnieuw onze goede boodschap wordt.

Lucas 4:43 HSV
Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Matteus 9:35 HSV
En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Matteus 24:14 HSV
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Over Martin Koornstra

Getrouwd met Karin, 2 mooie dochters, passie voor Jezus, spreker, schrijver, trainer en een beetje gek!

18 reacties

 1. Hoi Martin,
  Zo goed dat je schrijft over het verschil tussen de evangelieën. Bij Soul Survivor zijn we ook al jaren bezig de focus van het plaatje uit je artikel weg te halen. Het koninkrijk op aarde brengen is ons mandaat als kinderen van God.

 2. Beste Martin,
  Bedankt weer voor je heerlijk heldere verhaal.
  Een eye opener voor mij was ook de doop van Jezus door Johannes de doper, waarbij hij Jezus ook de handen oplegt en doopt. Uitleg hierbij was, dat dat symbool staat voor de hogepriester, die één dier slacht en één de woestijn instuurt, na handoplegging waardoor het dier alle zonden van het volk op zich gelegd krijgt. (En niet alleen van die dag…) Dat vind ik een hele mooie aanvulling rondom het wonder van het kruis. “Voor eens en altijd”

 3. Beste Martin hartelijk dank voor jouw uitleg dat het anders kan ik kerken door het evangelie van het Koninkrijk te brengen. Jouw uitleg deed bij mij een herinnering bovenkomen van een simpele tekening. De tekening illustreerde het aantal leden van een kerk die aan de binnenzijde van de kerkdiensten stonden te drukken om diegene aan de buitenkant niet binnen te laten. Aan de buitenkant stond Jezus die graag naar binnen wilde en de tekst daarbij was ” laat Hem niet binnen want hij wil alles veranderen”! Laten wij bidden dat Jezus de deuren van kerken
  N zal openen en de harten van mensen zal veranderen in een intieme relatie met Hem!

 4. Hallo Martin,
  Als je het echt volledig wilt hebben denk ik dat het goed is om uit te kijken naar de terugkomst van Jezus, en dat Hij dan Zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde, de bijbel staat vol met profetieën hierover! Mijns inziens is dit ook het koninkrijk waar Jezus vaak over heeft gesproken. Dit geeft in geloof (voor mij tenminste zeker) een extra dimensie omdat het tastbaar wordt hoe dat koninkrijk eruit komt te zien.

 5. Niet de mens maar God bouwt het Koninkrijk. Dat is nu nog een verborgen zaak in de harten van Christus volgelingen. Maar wordt openbaar als de Koning komt tijdens het duizendjarig rijk. De stelling van Martin lijkt te mooi om waar te zijn, en is dat ook. Het evangelie van redding focust niet op jezelf en je tekortkomingen maar juist vanuit je eigen onmacht op de almacht van Christus want Hij heeft het allemaal volbracht.

 6. Ook ik ben opgegroeid met de wereld te zien als de grote boze wolf, dus hoe minder contact hoe beter. Inderdaad een positie van zwakte. Ik ben het volledig met je eens dat de wereld gebroken is en wij als dragers van het goede nieuws mogen en moeten ons mengen met de mensen die christus niet kennen, zoals het zout zich mengt met voedsel. Ik die het graag maar voel me niet verplicht ‘zieltjes te winnen’ maar een positieve helende invloed te zijn, ook al ben ik mij bewust dat ik ook gebroken ben en zeker niet volmaakt, geeft niet, de geest in mij is voldoende.

 7. Het evangelie van redding is het evangelie van Gods koninkrijk. Want deze wereld is niet meer Gods wereld. Maar Gods koninkrijk daalt neer op deze aarde wanneer Jezus Christus terug Komt. Nu mogen wij hier geloven en getuigen dat wij door Gods genade niet meer van deze wereld zijn maar van zijn koningkrijk. Dat mogen we nu al proeven ondanks ons kleine geloof zoals Jezus Christus zegt. En hetgeen wat we mogen zien mogen we uitdragen om om Jezus wil zijn liefde(evangelie te kunnen uitdragen. En dit is nog maar een kleine uitleg omdat hey nog veel dieper gaat. Mocht je daar meer van willen weten mail mij maar;)

 8. Wat goed en juist neer gezet! We vergeten te makkelijk of weten het niet eens dat het koninkrijk er al is en dat we die hier al moeten bouwen. We denken teveel dat dit pas komt als Jezus terug komt, ja dan komt het ten volle maar het is nu wel degelijk aanwezig omdat Jezus de wereld overwon en satan verslagen is, dus laten we terug winnen wat van ons is, hier en nu!

 9. Mattheus gaat vooral diep in het Koninkrijk van God. Dat is bewust om te laten zien voor wie het bedoeld was. De andere evangeliën hebben dit niet. Het komt nog wel voor, maar veel minder.

  Het was vooral dat het Koninkrij van God dat er al was ook zou komen voor de Joden als ze maar dit zouden willen aannemen. Ook nu is er al een Koninkrijk van God, alleen niet op deze aarde. God is Koning.

  Jezus is geen Koning. Er staat volgens mij nergens in de Bijbel dat Hij nu al Koning is. Ja, de belofte is wel van God dat Jezus Koning zal worden. Maar dan kan niet in onze bedeling door de christenen hier op aarde bereikt worden.

  Want wat staat er in Jesaja over Jezus? Heel veel, behalve dat Hij Koning is.
  En men noemt Hem: Wonderbare raadsman, enz enz,.

  Belangrijk is te ontdekken voor welke periode God dingen heeft bedoeld en ook hoe God voorzien had in de intermezzo van de genadetijdperk.

  Daarom is er nu alleen het blijde evangelie, het goede nieuws. In Mattheus zegt ook Jezus duidelijk voor wie Hij gekomen is. Lees zelf maar. Ik ben gekomen voor het huis van…………… juist ja. Israël!!!

  Daarom zijn wonderen op zich niet de bedoeling voor onze tijd. Eigenlijk als er een genezing plaatsvindt dan gebeurt dat in stilte zonder veel poeha en Jacobus geeft de regels voor de Gemeente van Jezus. Het laten zalven door de oudsten met olie.

  En mocht een mens toch genezen, dan is het pure genade en eigenlijk een voorstukje op het Koninkrijk van God dat op aarde zal komen. Maar de mens, de christen kan dit hier op aarde zelf helemaal niet beïnvloeden of dat het zijn of haar taak is.

  Nee, we leven in een ontzettende bijzonder tijdperk. De genadetijdperk. Dat is het blijde evangelie, het goede nieuws dat we Jezus kunnen aannemen als we in Hem willen geloven en dat Hij onze zonden wilt vergeven.

  En Jezus genas de mens, meteen, geheel en overal van!

  Spyfromthesky

   • Ja, dat staat er wel in de profetie van Jesaja volgens mij. Let wel! Profetie.

    Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker in de KJV vertaling “Prins of Peace”. Maar ook mighty God.

    For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

    En we lezen ook ergens God en Jezus één zijn, In die zin is de profetie aan de ene kant wellicht lastig te begrijpen.

    Deze profetie heeft volgens mij wel te maken met het Koninkrijk dat Jezus liet zijn en zijn discipelen ook heeft laten verkondigen.

    Aan wie? Voor het huis van Israël. Immers Jezus zelf kwam van het huis van Juda. En het Koninkrijk van God is er altijd al geweest en Jezus leerde daaruit.

    Als de Joden toen al tot erkentenis was gekomen dan was het Koninkrijk al op aarde gekomen. Maar God had veel meer op het oog. Ons, wij de heidenen.

    Spyfromthesky

 10. In Matth. 4:23 wordt gezegd, dat Yeshua (Jezus) het “evangelie van het Koninkrijk” bracht en als teken er van vele wonderen deed.
  Wat is nu dat “evangelie van het Koninkrijk” ?
  Blijkbaar niet “Yeshua gestorven voor onze zonden en opgestaan ten 3e dage”, het fundament dus, wat uiteraard eerst aanwezig moet zijn als fundament.
  Want dat moest nog worden gerealiseerd, toen Yeshua in Matth. 4:23 , nog lang voor kruis, dood en opstanding, dit “evangelie van het Koninkrijk ” sprak.
  Dus wat predikte HIj dan wel?
  Lees verder in Mattheus, na vs. 23 begint de bergrede, Matth. 5, 6 en 7, waarin de praktijk en de leefstijl van het Koninkrijk wordt geleerd en dat is de oorspronkelijke bedoeling van de Tora.
  Zie Matth. 5:17 e.v., geen “jota of tittel” zal vervallen van de Tora en wie zelfs 1 van de kleinste Torageboden niet doet of leert, zal zeer klein heten in dat Koninkrijk.
  Meer weten?
  Ga naar tora-yeshua.nl en/of kom es naar onze samenkomsten in Amersfoort.
  Shabbath shalom ,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  • @ Ben Kok,

   Ik kan het met je stukje wel eens zijn van wat je schrijft. Is uw reactie een reactie op die van mij? Zie ik het dan niet goed zoals ik op dit gebied de Bijbel denk te begrijpen?

   Spyfromthesky

 11. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u worden gegeven. Zoek dus eerst de koning. Jezus is nu al onze koning. Wij zijn met Hem gezeten op de troon in de hemelse gewesten.
  Er staat geschreven dat elke knie zich voor Hem als koning zal buigen. Nadat dit gebeurd is geeft Jezus het koningsschap weer terug aan onze Vader. Jezus geeft ons burgerschap(= identiteit) als christen, Jezus geeft ons kracht uit liefde (= autoriteit) om te handelen als burgers en intimiteit met onze Vader.jezus is de weg naar herstel van de relatie met onze Vader. Door Jezus leren we het vaderhart van God kennen. Als dit gebeurt dan geeft onze Vader ons Zijn koninkrijk en is alles ons gegeven. Dan zijn we geen verloren zonen meer.

 12. Pingback: Van A naar Beter - Royal Mission

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • vrienden

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven