Groei-cursus

Groeien in….Bijbelgebruik,  Geloofsopvoeding, Discipelschap en Geestkracht.

We dromen van een herleving van de kerk. Daarom willen we mensen helpen om geestelijk te ontwikkelen en te groeien als discipel van Jezus. Zodat meer mensen vanuit hun eigen plek in het Koninkrijk van God zullen meebouwen aan de Koninklijke kerk. Daarvoor bieden we, naast onze parttime school, verschillende Groei-cursussen aan. Verdiepende mini-cursussen voor hen die hun geloof meer concreet willen maken in verschillende aspecten van hun leven.

De cursussen worden verspreid door het schooljaar gegeven op onze twee locaties, Drachten en Veenendaal. Elke cursus is opgebouwd uit 3 avonden met zowel theorie als praktijk gedeeltes en diverse huiswerkopdrachten. Meer informatie per cursus vind je hieronder.

De cursus groeien in Geesteskracht wordt nog gepland in het najaar van 2019.

Bijbelgebruik & Preken

Groeien in Bijbelgebruik + cursus Preken

  Waar en wanneer?

 • Drachten: 2, 9 en 23 april + 7 en 14 mei, Royal Mission gebouw, De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

Inhoud: De bijbel echt leren lezen vraagt echt wat van je, maar is het meer dan waard

Het belangrijkste dat God aan mensen heeft gegeven om zijn wil bekend te maken is zijn Woord, de Bijbel. Nu is het voor ons best lastig om de Bijbel te lezen, omdat we in onze cultuur gewend zijn aan snel informatie verwerken.Reclames zijn snel, series on demand, en nieuws ten allen tijde op tientallen manieren direct beschikbaar. Dit staat in schril contrast met de manier waarop de Bijbel werkt. Gods Woord vraagt namelijk veel tijd en moeite om het te begrijpen.

Ook in geestelijk opzicht zijn we gewend geraakt aan een snelle hap door op YouTube een leuke spreker met dito boodschap naar smaak te zoeken of live een preek te verteren. Veel christenen denken dat ze niet in staat zijn Gods spreken op te pikken uit de Bijbel, maar het vergt gewoon training. Het zwoegen en graven in de Bijbel om op zoek te gaan naar Gods spreken, heeft al waarde in zichzelf. Je raakt vertrouwd met de grond waarin je aan het graven bent en de materialen die je gebruikt. Je leert je weg in de Bijbel steeds beter te vinden. Het doel van al dat graven is niet per se gericht op het opdoen van meer kennis. Dat is een mooie bijkomstigheid, maar het doel is om door bestudering van een Bijbelgedeelte Bijbelse principes ontdekt.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden en kan gecombineerd worden met twee extra avonden in het kader van de cursus preken:

Let op, leslocatie is Drachten!

De lessen zijn op de volgende dinsdagavonden:

2 april les 1: “De Bijbel op een nieuwe manier leren lezen”

9 april les 2:  “Oog krijgen voor de structuur van een gedeelte”

23 april les 3:  “Vragen stellen en antwoorden zoeken”

Twee extra lessen voor de cursus preken:

7 mei les 4: “Een preekopbouw maken”

14 mei les 5: “Gepassioneerd preken”

De docent is Martin Dol.
Over de docent:
De docent is Hoofd Onderwijs Martin Dol. Hij heeft jarenlange ervaring met spreken en bijbelonderwijs voor verschillende kerken en talloze groepen. Zijn hart en dagelijkse werk ligt bij het lesgeven en ontwikkelen van lessen en lesprogramma’s over bijbelonderwijs. Onlangs verscheen zijn eerste boek ’Intimiteit met God’ welke al bijna toe is aan de derde druk. Martin is gepassioneerd om anderen te helpen om op een aansprekende en methodische wijze de Bijbel beter te begrijpen met zowel het hoofd als het hart. Zodat belangrijke principes die in Gods Woord staan op een effectieve manier worden geleerd en doorgegeven.

Kosten:
De kosten voor deze 3-delige cursus bedragen € 80,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee.
Voor de deelnemers die deze cursus combineren met de cursus preken (en dus twee extra lessen volgen), bedragen de kosten € 130,- + € 5,- inschrijfkosten.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Meld je aan voor Groeien in Bijbelgebruik

Meld je aan voor Groeien in Preken

Discipelschap

Groeien in discipelschap

 • Veenendaal: 16, 23 april en 7 mei 2019, Royal Mission Opleidingscentrum, De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

Let op: locatie is Veenendaal

Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te ​dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  Mattheus 28:19-20

Het onderwerp discipelschap of navolging van Jezus zou elke christen bezig moeten houden. De grote opdracht van Jezus gaat over discipelen maken en dus ook over zelf discipel zijn. Toch hebben veel christenen en jammer genoeg ook veel kerken geen idee hoe dit zou moeten. Het lijkt er zelfs op dat we vooral veel ’geestelijke consumenten’ voortbrengen in plaats van ’geestelijke producenten’. Gelukkig is er iets gaande en ontwaakt er in de volle breedte van de kerk honger naar geestelijke groei en vermenigvuldiging.

De cursus wordt gegeven door Martin Koornstra, Gor Khatchikyan en Robbie van Veen.

Gor Khatchikyan werd geboren in Armenië en kwam als jonge tiener naar Nederland. Zijn schooltijd heeft hij op Texel doorgebracht. Toen hij aan zijn droomstudie Geneeskunde begon in Amsterdam, was hij uitgeprocedeerd asielzoeker. Over zijn asieltijd schreef hij het boek: ”Gelukzoeker”. Inmiddels is hij afgestudeerd als arts, woont en werkt in Utrecht. Vanaf de oprichting van Royal Mission is hij betrokken bij de trainingsdagen en spreekt hij regelmatig in kerken en op conferenties.

Robbie van Veen is een jonge, vurige spreker. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. In het dagelijks leven is hij werkzaam als accountmanager bij Rexel. Zijn grootste passie en verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Martin Koornstra is al stichter en directeur van Royal Mission al jaren gegrepen door de kracht van God én door de groei naar geestelijke volwassenheid. Discipelschap en discipelen maken zijn onderwerpen die bijna dagelijks op zijn netvlies staan. Hij droomt ervan dat mensen meer gaan leven als onderdaan van Jezus en leren om anderen mee te nemen in dat groei- en veranderingsproces.

Meld je aan voor Groeien als discipel

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 90,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het leesboek over discipelschap.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Geloofsopvoeding

Groeien in Geloofsopvoeding

Waar en wanneer?

Let op! De groei-cursus Groeien in Geloofsopvoeding is verplaatst naar oktober 2019.
Houd voor de nieuwe data de website in de gaten.

Inhoud: ”Investeer in geloofsopvoeding want gelovig word je niet vanzelf”

De periode dat de kinderen nog klein zijn kan behoren tot de rijkste tijd van je leven. Toch is samen leven in een gezin niet altijd gemakkelijk. Voor de ouders niet, maar voor de kinderen ook niet.

Er gaat nogal eens wat mis in de opvoeding. Hoe goed je het als ouder ook bedoelt, je begint nooit helemaal vanuit “een neutraalstand”. Je bent zelf ook weer het product van de opvoeding die je hebt ontvangen van jouw ouders. En zij weer van die van hun ouders, enzovoort.

Ook al wordt er in de kerk veel aan kinderen geboden, het gezin blijft de intiemste geloofsgemeenschap, waar je de meeste kans hebt het hart van de kinderen te bereiken.

De opvoeding, en zeker de geloofsopvoeding, gaat niet vanzelf. Het vereist allereerst een bewuste keuze van jou als ouder om daarin te investeren.

Ook het is op een aantal gebieden roeien tegen de stroom van deze tijdgeest in. Het vereist van jou als ouder een voortdurende bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken, en hoe geven we er vorm aan?

In deze cursus willen we jou heel praktisch op weg helpen met deze prachtige en o zo belangrijke uitdaging: de geloofsopvoeding van jouw kind!

Over de docent:

De docent is Karin Koornstra.

Ze werkt deze avonden samen met een ervaren team van opvoeders en kinderwerkers bestaande uit Ina van Laar, Corinne Wijman en Anneke Diepeveen.

Karin heeft kinderwerk mogen leiden in grote en kleine kerken, in binnen en buitenland, met acht kinderen of achthonderd. Ze is een ervaren leerkracht en coach met passie voor kinderen. Zij geeft regelmatig les over geloofsopvoeding en neemt met een ervaren team, ouders op aanstekelijke wijze mee mee om nieuwe stappen te zetten in het uitdagende avontuur van de geloofsopvoeding van hun kinderen!

Aanbevolen literatuur

“Aanstekelijk kinderwerk in jouw kerk! is vorig jaar door Royal Mission uitgebracht als praktisch naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met geloofsopvoeding van kinderen.

”Karin is zelf als jong meisje tot geloof gekomen en heeft daarna duizenden kinderen de weg gewezen. Ze weet hoe belangrijk en zegenrijk geloofsonderwijs is, maar ook hoe je al je creativiteit daarin kwijt kan. Een heerlijk en rijk boek dat iedereen die met kinderen werkt zal inspireren. Een aanrader!” – Else Vlug, kinderevangeliste en schrijfster bij Opwekking en Timotheüs

 

Meld je aan voor Groeien in geloofsopvoeding

Kosten

De kosten voor deze 3 daagse cursus bedragen € 65,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het boek GodHome van Louisa Spijker over dit onderwerp.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Geestkracht

Groeien in Geestkracht

 • Veenendaal: data nog niet bekend, Royal Mission Opleidingscentrum, De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

’De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd’, waren de eerste woorden die Jezus uitsprak in de synagoge bij de start van zijn toespraak. Vanaf dat moment begon Hij aan een krachtige bediening op aarde.

Het laatste jaar ervaren we als Royal Mission een enorme toename van kracht, openbaring en wonderen. Het is bijzonder wat ons overkomt en we willen graag aan jou doorgeven wat we ontvangen hebben. In deze korte cursus willen we je trainen, zodat de kracht van de Geest ook op jouw leven toeneemt. We willen je sleutels en adviezen aanreiken, zodat je beter en effectiever leert samenwerken met de Heilige Geest.

We gaan delen vanuit onze eigen groei en groeipijnen, je concreet helpen om ook een geestelijke doorbraak te ervaren en je persoonlijk de handen opleggen voor een toename in Geesteskracht. Het wordt een unieke combi van inspirerend bijbels onderwijs en veel ruimte voor persoonlijke gebedsbediening door het team van Royal Mission.

De docenten zijn Martin Koornstra en Robbie van Veen.

Martin heeft het laatste jaar een enorme doorbraak meegemaakt op het gebied van profetie, genezing, openbaring, wonderen en kracht.
Zijn recente reis naar Brazilië heeft opnieuw een extra impuls gegeven en veel nieuwe inzichten in het werk van de Geest. Martin wil dit graag doorgeven aan anderen.

Robbie is een jonge, vurige spreker met enorme passie voor onderwijs en de kracht van de heilige Geest. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. Zijn grootste verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Kosten:
De kosten voor deze cursus bedragen € 65,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het nieuwe boek van Martin Koornstra over dit onderwerp. Het boek zal in oktober/november uitkomen en je (indien nodig) toegezonden worden.

Er kunnen maximaal 60 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkontwikkeling

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Partners

  Word partner of vriend en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven