Groei-cursussen

We dromen van een herleving van de kerk. Daarom willen we mensen helpen om geestelijk te ontwikkelen en te groeien als discipel van Jezus. Opdat meer mensen vanuit hun eigen plek in het Koninkrijk van God zullen meebouwen aan de Koninklijke kerk. Daarvoor bieden we naast onze parttime school door het jaar heen verschillende Groei-cursussen aan.

De thema’s die voor de komende maanden op de planning staan zijn:

 • Groeien als discipel (Veenendaal, april/mei 2019)
 • Groeien in Bijbelgebruik / Cursus Preken (Drachten, april/mei 2019)
 • Groeien in geloofsopvoeding (Veenendaal, april 2019)
 • Groeien in Geesteskracht (wordt nog gepland voor in 2019)

De cursussen worden verspreid door het schooljaar gegeven op onze twee locaties, namelijk in Drachten en Veenendaal, en elke cursus duurt 3 avonden. Meer informatie vind je hieronder bij de verschillende tabbladen.

Discipel

Groeien als discipel

Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te ​dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  Mattheus 28:19-20

Het onderwerp discipelschap of navolging van Jezus zou elke christen bezig moeten houden. De grote opdracht van Jezus gaat over discipelen maken en dus ook over zelf discipel zijn. Toch hebben veel christenen en jammer genoeg ook veel kerken geen idee hoe dit zou moeten. Het lijkt er zelfs op dat we vooral veel ’geestelijke consumenten’ voortbrengen in plaats van ’geestelijke producenten’. Gelukkig is er iets gaande en ontwaakt er in de volle breedte van de kerk honger naar geestelijke groei en vermenigvuldiging.

 • Veenendaal: 16, 23 april en 7 mei 2019, RM Opleidingscentrum, De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De cursus wordt gegeven door Martin Koornstra, Gor Khatchikyan en Robbie van Veen.

Gor Khatchikyan werd geboren in Armenië en kwam als jonge tiener naar Nederland. Zijn schooltijd heeft hij op Texel doorgebracht. Toen hij aan zijn droomstudie Geneeskunde begon in Amsterdam, was hij uitgeprocedeerd asielzoeker. Over zijn asieltijd schreef hij het boek: ”Gelukzoeker”. Inmiddels is hij afgestudeerd als arts, woont en werkt in Utrecht. Vanaf de oprichting van Royal Mission is hij betrokken bij de trainingsdagen en spreekt hij regelmatig in kerken en op conferenties.

Robbie van Veen is een jonge, vurige spreker. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. In het dagelijks leven is hij werkzaam als accountmanager bij Rexel. Zijn grootste passie en verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Martin Koornstra is al stichter en directeur van Royal Mission al jaren gegrepen door de kracht van God én door de groei naar geestelijke volwassenheid. Discipelschap en discipelen maken zijn onderwerpen die bijna dagelijks op zijn netvlies staan. Hij droomt ervan dat mensen meer gaan leven als onderdaan van Jezus en leren om anderen mee te nemen in dat groei- en veranderingsproces.

Meld je aan voor Groeien als discipel

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 90,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het leesboek over discipelschap.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Bijbelgebruik en cursus Preken

Groeien in Bijbelgebruik + cursus Preken

Het belangrijkste dat God aan mensen heeft gegeven om zijn wil bekend te maken is zijn Woord, de Bijbel. Nu is het voor ons best lastig om de Bijbel te lezen, omdat we in onze cultuur gewend zijn aan snel informatie verwerken. Reclames zijn snel, series on demand, en nieuws ten allen tijde op tientallen manieren direct beschikbaar. Dit staat in schril contrast met de manier waarop de Bijbel werkt. Gods Woord vraagt namelijk veel tijd en moeite om het te begrijpen.

Ook in geestelijk opzicht zijn we gewend geraakt aan een snelle hap door op YouTube een leuke spreker met dito boodschap naar smaak te zoeken of live een preek te verteren. Veel christenen denken dat ze niet in staat zijn Gods spreken op te pikken uit de Bijbel, maar het vergt gewoon training. Het zwoegen en graven in de Bijbel om op zoek te gaan naar Gods spreken, heeft al waarde in zichzelf. Je raakt vertrouwd met de grond waarin je aan het graven bent en de materialen die je gebruikt. Je leert je weg in de Bijbel steeds beter te vinden. Het doel van al dat graven is niet per se gericht op het opdoen van meer kennis. Dat is een mooie bijkomstigheid, maar het doel is om door bestudering van een Bijbelgedeelte Bijbelse principes ontdekt.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden en kan gecombineerd worden met twee extra avonden in het kader van de cursus preken:

De lessen zijn op de volgende dinsdagavonden:

2 april les 1: “De Bijbel op een nieuwe manier leren lezen”

9 april les 2:  “Oog krijgen voor de structuur van een gedeelte”

23 april les 3:  “Vragen stellen en antwoorden zoeken”

Twee extra lessen voor de cursus preken:

7 mei les 4: “Een preekopbouw maken”

14 mei les 5: “Gepassioneerd preken”

 • Locatie Drachten, RM Gebouw, De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is Martin Dol.

Martin is Hoofd Onderwijs bij Royal Mission. Hij heeft jaren lange ervaring in het spreken in verschillende kerken en lesgeven en ontwikkelen van lessen op de scholen bij Royal Mission. Martin wil deze ervaring graag delen met anderen en anderen helpen om middels een methodiek de Bijbel beter te begrijpen, zodat de belangrijke principes die in Gods Woord staan op een effectieve manier worden doorgegeven.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 80,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee. Voor de deelnemers die deze cursus combineren met de cursus preken (en dus twee extra lessen volgen), bedragen de kosten € 130,- + € 5,- inschrijfkosten.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Meld je aan voor Groeien in Bijbelgebruik

Meld je aan voor Groeien in Preken

Geloofsopvoeding

Groeien in geloofsopvoeding

 • Veenendaal: 4, 11, 18 april 2019, RM Opleidingscentrum, De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is Karin Koornstra.

Ze wordt ondersteund door een deskundig team: Ina van Laar, Corinne Wijman en Anneke Diepeveen.

Gelovig word je niet vanzelf

De periode dat de kinderen nog klein zijn kan behoren tot de rijkste tijd van je leven. Toch is samen leven in een gezin niet altijd gemakkelijk. Voor de ouders niet, maar voor de kinderen ook niet.

Er gaat nogal eens wat mis in de opvoeding. Hoe goed je het als ouder ook bedoelt, je begint nooit helemaal vanuit “een neutraalstand”. Je bent zelf ook weer het product van de opvoeding die je hebt ontvangen van jouw ouders. En zij weer van die van hun ouders, enzovoort.

Ook al wordt er in de kerk veel aan kinderen geboden, het gezin blijft de intiemste geloofsgemeenschap, waar je de meeste kans hebt het hart van de kinderen te bereiken.

De opvoeding, en zeker de geloofsopvoeding, gaat niet vanzelf. Het vereist een bewuste keuze.

Het is op een aantal gebieden roeien tegen de stroom van deze tijd in. Het vereist ook een voortdurende bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken, en hoe geven we er vorm aan?

In deze cursus willen we jou op helpen met een prachtige uitdaging: de geloofsopvoeding van jouw kind!

Karin heeft kinderwerk geleid in grote en kleine kerken, in binnen en buitenland, met acht kinderen of achthonderd. Ze is een ervaren leerkracht, coach en dirigent met passie voor kinderen. Zij geeft regelmatig les over geloofsopvoeding en wil samen met een ervaren team, ouders in praktijk en theorie mee nemen in een prachtig avontuur namelijk: de geloofsopvoeding van onze kinderen!

 

“Aanstekelijk kinderwerk in jouw kerk! van Karin Koornstra. ”Karin is zelf als jong meisje tot geloof gekomen en heeft daarna duizenden kinderen de weg gewezen. Ze weet hoe belangrijk en zegenrijk geloofsonderwijs is, maar ook hoe je al je creativiteit daarin kwijt kan. Een heerlijk en rijk boek dat iedereen die met kinderen werkt zal inspireren. Een aanrader!” – Else Vlug, kinderevangeliste en schrijfster bij Opwekking en Timotheüs

 

Meld je aan voor Groeien in geloofsopvoeding

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 90,- + € 5,- inschrijfkosten.
Dit bedrag is inclusief hand-outs, koffie en thee én het boek God@Home van Louisa Spijker over dit onderwerp.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.

Over ons

 • Kinderwerkopleiding

  Kinderwerkopleiding

  Elk kind en elke kerk verdient goed kinderwerk!

  Lees verder

 • Jeugdwerkopleiding

  Jeugdwerkopleiding

  Training, verhalen, opdrachten, gesprek én fun!

  Lees verder

 • Fulltime school

  Fulltime school

  Een jaar waarin jongeren getraind en gevormd worden

  Lees verder

 • Parttime school

  Parttime school

  Eénjarige training en vorming voor volwassenen

  Lees verder

 • Spreekbeurten

  Spreekbeurten

  Onze passie om mensen te onderwijzen en inspireren

  Lees verder

 • Trainingsdagen

  Inspiratiedagen (avonden)

  Onze maandelijkse GRATIS inspiratiedagen/avonden in het land

  Lees verder

 • Events

  Events

  Kinder- en tienerkampen op De Betteld in Zelhem

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Producten die je helpen om te groeien in geloof

  Lees verder

Naar boven