Groei-cursus

Groeien in… Wonderen, Geloofsopvoeding, Discipelschap, Geestkracht…

We dromen van een herleving van de kerk, daarom willen we mensen helpen om geestelijk te ontwikkelen en te groeien als discipel van Jezus. Daarvoor bieden we, naast onze parttime school, verschillende Groei-cursussen aan. Verdiepende mini-cursussen voor hen die hun geloof meer concreet willen maken in verschillende aspecten van hun leven. Kortom: inspirerend onderwijs, krachtige aanbidding, ontmoeting en gezelligheid.

De cursussen worden verspreid door het schooljaar gegeven op onze drie locaties: Drachten, Veenendaal én Steenbergen. Elke cursus is opgebouwd uit 3 avonden met zowel theorie als praktijk gedeeltes en diverse huiswerkopdrachten. Meer informatie per cursus vind je hieronder in de tabbladen. Dit najaar verzorgen we volgende groeicursussen:

Meld je hier aan voor een Groeicursus

Discipelschap

Groeien in discipelschap

Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te ​dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  Mattheus 28:19-20

Het onderwerp discipelschap of navolging van Jezus zou elke christen bezig moeten houden. De grote opdracht van Jezus gaat over discipelen maken en dus ook over zelf discipel zijn. Toch hebben veel christenen en jammer genoeg ook veel kerken geen idee hoe dit zou moeten. Het lijkt er zelfs op dat we vooral veel ’geestelijke consumenten’ voortbrengen in plaats van ’geestelijke producenten’. Gelukkig is er iets gaande en ontwaakt er in de volle breedte van de kerk honger naar geestelijke groei en vermenigvuldiging.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • STEENBERGEN: 17, 24 september en 1 oktober, Open Deur – Geert Vinckestraat 2
 • DRACHTEN: 15, 29 oktober en 5 november, RM Gebouw – De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn Martin Koornstra, Gor Khatchikyan en Robbie van Veen.

Gor Khatchikyan werd geboren in Armenië en kwam als jonge tiener naar Nederland. Over zijn asieltijd schreef hij het boek: ”Gelukzoeker”. Inmiddels is hij afgestudeerd als arts. Vanaf de oprichting van Royal Mission is hij betrokken bij het onderwijs en spreekt regelmatig in kerken en op conferenties.

Robbie van Veen is een jonge, vurige spreker. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. In het dagelijks leven is hij werkzaam als accountmanager bij Rexel. Zijn grootste passie en verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Martin Koornstra is al stichter en directeur van Royal Mission al jaren gegrepen door de kracht van God én door de groei naar geestelijke volwassenheid. Discipelschap en discipelen maken zijn onderwerpen die bijna dagelijks op zijn netvlies staan. Hij droomt ervan dat mensen meer gaan leven als onderdaan van Jezus en leren om anderen mee te nemen in dat groei- en veranderingsproces.

Meld je hier aan voor Groeien in Discipelschap

Kosten
– De cursus: € 50,- (inclusief hand-outs, koffie en thee)
– Het boek: € 15,- (Oefenen in discipelschap van James Kennedy)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus.

Wonderen

Groeien in wonderen van genezing

‘Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: … ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Marcus 16:17-18

Jezus geeft discipelen de opdracht om zieken te genezen. Hij belooft ons als gelovigen dat we herkenbaar zullen zijn door het herstel dat plaatsvindt als wij zieken de handen opleggen. Wij willen je via deze cursus helpen om hierin te groeien.

Martin Koornstra neemt je mee in het avontuur om voor zieken te bidden d.m.v. eerlijk en uitdagend onderwijs vanuit de bediening van Jezus en de boodschap van het koninkrijk. Daarnaast word je geholpen met praktische opdrachten om zodoende echt aan de slag te gaan met de opdracht van Jezus.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • DRACHTEN: 17, 24, september en 1 oktober, RM Gebouw – De Knobben 3
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn: Martin Koornstra en Benjamin Koning.

Martin bidt al meer dan 25 jaar voor zieken. Met vallen en opstaan heeft hij veel mogen ontdekken over en meemaken op het gebied van genezing. De afgelopen jaren traint hij mensen, die met enorm veel resultaat wonderen zien gebeuren. Samen met andere Royal Mission teamleden zal hij deze cursus verzorgen.

Benjamin komt uit Putten, is getrouwd met Myrthe en heeft een prachtige dochter. Hij is actief als aanbiddingsleider bij de Wonderlijke Zondagen en geeft les op onze parttime- en fulltime school. Het is zijn verlangen dat gelovigen groter zullen denken over wie God is en groter gaan denken over wat Hij kan. Benjamin spreekt graag over de kracht van God, het genezen van zieken en aanbidding.

Meld je hier aan voor Groeien in Wonderen van Genezing

Kosten
– De cursus: € 50,- (inclusief hand-outs, koffie en thee)
– Het boek: € 15,- (Wonderen van het Koninkrijk van Martin Koornstra)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Gods stem

Groeien in Gods stem verstaan

’Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij’ Deze woorden zegt Jezus over de schapen die Hem volgen. Wie bij Jezus hoort, kan Zijn stem horen en begrijpen. Toch hebben veel christenen moeite om te ontdekken wat God tegen hen of via hen tegen anderen wil zeggen.

In deze groeicursus nemen we je mee in onze avonturen waarin Gods leiding en sturing duidelijk ervaren hebben, geven we onderwijs over hoe God spreekt en gaan we samen oefenen in het horen van de stem van de herder. We gaan je ‘schaapsoren’ leren luisteren.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • VEENENDAAL: 17, 24 september en 1 oktober, RM gebouw – De Schutterij 10. 
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn Paolo Wijman en Robbie van Veen.

Paolo maakt samen met zijn vrouw Corinne al vele jaren deel uit van het Groeiteam van Royal Mission. Binnen dat team en ver daarbuiten geldt Paolo als een profetische man, die zeer accuraat bemoedigt en inspreekt in mensen. Zijn Vlaamse achtergrond en zijn unieke humor maken hem tot en zeer aimabel mens en mooi voorbeeld in het verstaan van Gods stem.

Robbie is een jonge, vurige spreker met enorme passie voor onderwijs en de kracht van de heilige Geest. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. Zijn grootste verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Meld je hier aan voor Groeien in Gods stem verstaan

Kosten
– De cursus: € 50,- (inclusief hand-outs, koffie en thee)
– Het boek: € 15,- (Profeteren, gewoon doen! van Matt Helland)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Geestkracht

Groeien in Geestkracht

’De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd’, waren de eerste woorden die Jezus uitsprak in de synagoge bij de start van zijn toespraak. Vanaf dat moment begon Hij aan een krachtige bediening op aarde.

Het laatste jaar ervaren we als Royal Mission een enorme toename van kracht, openbaring en wonderen. Het is bijzonder wat ons overkomt en we willen graag aan jou doorgeven wat we ontvangen hebben. In deze korte cursus willen we je trainen, zodat de kracht van de Geest ook op jouw leven toeneemt. We willen je sleutels en adviezen aanreiken, zodat je beter en effectiever leert samenwerken met de Heilige Geest.

We gaan delen vanuit onze eigen groei en groeipijnen, je concreet helpen om ook een geestelijke doorbraak te ervaren en je persoonlijk de handen opleggen voor een toename in Geestkracht. Het wordt een unieke combi van inspirerend bijbels onderwijs en veel ruimte voor persoonlijke gebedsbediening door het team van Royal Mission.

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • STEENBERGEN: 22, 29 oktober en 5 november, Open Deur – Geert Vinckestraat 2
 • VEENENDAAL: 19, 26 november en 3 december, RM gebouw – De Schutterij 10. 
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docenten zijn Martin Koornstra en Robbie van Veen.

Martin heeft recent een enorme groei meegemaakt op het gebied van profetie, genezing, openbaring, wonderen en kracht. Zijn recente reis naar Brazilië heeft opnieuw een extra impuls gegeven en veel nieuwe inzichten in het werk van de Geest. Martin schreef er het boek ‘Groeien in Geestkracht’ over.

Robbie is een jonge, vurige spreker met enorme passie voor onderwijs en de kracht van de heilige Geest. Hij is getrouwd met Anne en zij wonen in het centrum van Utrecht. Zijn grootste verlangen is om iedere gelovige toe te rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God hem/haar heeft neergezet.

Meld je hier aan voor Groeien in Geestkracht

Kosten
– De cursus: € 50,- (inclusief hand-outs, koffie en thee)
– Het boek: € 15,- (Groeien in Geestkracht van Martin Koornstra)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Geloofsopvoeding

Groeien in Geloofsopvoeding

“Investeer in geloofsopvoeding want gelovig word je niet vanzelf”

De periode dat de kinderen nog klein zijn kan behoren tot de rijkste tijd van je leven. Toch is samen leven in een gezin niet altijd gemakkelijk. Voor de ouders niet, maar voor de kinderen ook niet.  Er gaat nogal eens wat mis in de opvoeding. Hoe goed je het als ouder ook bedoelt, je begint nooit helemaal vanuit “een neutraalstand”. Je bent zelf ook weer het product van de opvoeding die je hebt ontvangen van jouw ouders. En zij weer van die van hun ouders, enzovoort.

Ook al wordt er in de kerk veel aan kinderen geboden, het gezin blijft de intiemste geloofsgemeenschap, waar je de meeste kans hebt het hart van de kinderen te bereiken. De opvoeding, en zeker de geloofsopvoeding, gaat niet vanzelf. Het vereist allereerst een bewuste keuze van jou als ouder om daarin te investeren.Ook het is op een aantal gebieden roeien tegen de stroom van deze tijdgeest in. Het vereist van jou als ouder een voortdurende bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken, en hoe geven we er vorm aan?

In deze cursus willen we jou heel praktisch op weg helpen met deze prachtige en o zo belangrijke uitdaging: de geloofsopvoeding van jouw kind!

De totale cursus bestaat uit drie dinsdagavonden:

 • VEENENDAAL: 15, 29 oktober en 5 november, RM Gebouw – De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het cursusavond is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is: Karin Koornstra

Ze werkt deze avonden samen met een ervaren team van opvoeders en kinderwerkers bestaande uit Ina van Laar, Corinne Wijman en Anneke Diepeveen.

Karin heeft kinderwerk mogen leiden in grote en kleine kerken, in binnen en buitenland, met acht kinderen of achthonderd. Ze is een ervaren leerkracht en coach met passie voor kinderen. Zij geeft regelmatig les over geloofsopvoeding en neemt met een ervaren team, ouders op aanstekelijke wijze mee mee om nieuwe stappen te zetten in het uitdagende avontuur van de geloofsopvoeding van hun kinderen!

Meld je hier aan voor Groeien in Geloofsopvoeding

Kosten
– De cursus: € 50,- (inclusief hand-outs, koffie en thee)
– Het boek: € 15,- (God@Home van Louisa Spijker)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 50 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus

Intimiteit

Groeien in intimiteit met God

Deze cursus is bedoeld om te investeren in je relatie met God. We nemen je mee naar het hart van God en reiken je manieren aan om te groeien in intimiteit met God. Al heel wat jaren is dit hét onderwerp van Martin dol, heeft hij er een boek over geschreven en nu wil hij je nog verder op weg helpen in dit levensbelangrijke avontuur met je Schepper!

 • VEENENDAAL: 15, 29 oktober en 5 november, RM Gebouw, De Schutterij 10
 • De inloop is vanaf 19.30 uur en het onderwijs is van 19.45 – 22.00 uur

De docent is Martin Dol.
De lessen die Martin geeft in de parttime school over verlangen naar God, Gods hart zoeken en Gods stem verstaan maken altijd enorme indruk. Geregeld zeggen cursisten aan het einde van het jaar dat Martin zijn lessen de meeste impact gehad hebben. Nu komt er een vervolg. Nog meer diepgang, intimiteit, reflectie en oefeningen om te groeien.

Meld je hier aan voor Groeien in Intimiteit met God

Kosten
– De cursus: € 50,- (inclusief hand-outs, koffie en thee)
– Het boek: € 15,- (Op zoek naar intimiteit met God van Martin Dol)
– Inschrijfkosten: € 5,-
– Er kunnen maximaal 75 deelnemers aanmelden voor deze cursus.

Afmelden:
– Bij afmelden minimaal 4 weken voor de cursus, worden alleen de inschrijfkosten geïncasseerd.
– Bij afmelden in de 4 weken voor de cursus, dan is ook € 25,- verschuldigd.
– Bij afmelden tijdens de cursus is het hele bedrag verschuldigd.
– We leveren altijd een boek bij de cursus.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven