Fulltime School

Als je kiest voor een tussenjaar bij Royal Mission School, dan sta je aan het begin van een bijzonder avontuur. Het jaar van je leven!
Een jaar waarin je een degelijk fundament legt onder je relatie met God. Je gaat meer leren vanuit de Bijbel en allerlei werkterreinen in Gods Koninkrijk. Bovendien ga je ontdekken wie jijzelf bent en waar God je voor geroepen heeft. Tientallen jongeren hebben dit jaar als levensveranderend ervaren.

Royal Mission School was echt het jaar van mijn leven! Een jaar waar ik nog veel aan terug zal denken, een goede basis voor de rest van mijn leven. Ik heb veel geleerd over God, anderen en mezelf. Iedereen zou zo een jaar moeten doen!” Jesse

Hier zie je 2 foto’s, waaronder van het emotionele afscheid op de slotavond van afgelopen schooljaar.

Afscheid 2   Afscheid 1

HIER kun je de folder van de Fulltime School zien, downloaden en ook weer doorsturen!

Aanmelden

Leren

“Het jaar Royal Mission School heeft mijn leven compleet op de kop gezet. Ik heb Gods vaderhart mogen leren kennen en heb veel handvatten ontdekt om bijbelse lessen in de praktijk toe te passen. En met die nieuw gevulde rugzak streef ik ernaar om steeds meer een vrouw naar Gods hart te worden.”  Lydia

Bedieningen
Het onderwijs bij Royal Mission School  willen we op een doelgerichte manier aanbieden. We willen namelijk lessen geven die de volle breedte van het gemeentewerk raken.  Daarom kiezen we ervoor vakken te geven aan de hand van de vijf bedieningen die nodig zijn in de gemeente van Jezus Christus. Hierbij wordt gerefereerd aan de bedieningen die omschreven staan in Efeziërs 4.

Dit betekent niet dat we alle studenten willen opleiden als profeet, herder, leraar, evangelist of apostel. Het gaat ons om de competenties die achter deze bedieningen liggen, waardoor de vijf bedieningen een didactisch kader vormen.

Lesblokken
”Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”. (Johannes 12: 24)

In het leerproces van de studenten willen we groeiprincipes toepassen, die gebaseerd zijn op het onderwijs van Jezus en op wat de natuurlijke omgeving ons leert. Dit zijn de natuurlijke fasen in de ontwikkeling. Daarom is het onderwijsjaar opgedeeld in vijf blokken. Deze blokken noemen we Gronden, Wortelen, Groeien, Bloeien en Vrucht dragen.

Dat betekent dat we door het onderwijs gaan bouwen in harten, waardoor de studenten uiteindelijk de vruchten kunnen uitdelen.

Het lesaanbod is heel divers en de docenten hebben ieder hun eigen stijl in lesgeven. In die diversiteit geloven we dat het lesaanbod, in combinatie met de rest van het Royal Mission School programma, levensveranderend is. Het is aan jou als student of je er echt in wilt duiken en of je datgene wat je leert wilt spiegelen aan jouw eigen leven. Je kunt het vergelijken met een ontdekkingstocht. Je zult veel nieuwe dingen leren over de meest belangrijke zaken in jouw leven.

Vakken
Het aanbod aan vakken is dus gebaseerd op de vijf bedieningen. Zonder een compleet overzicht te geven zijn dit vakken die zoal gegeven worden:

Profeet: Christelijke Spiritualiteit, Aanbidding en Heilige Geest.

Herder: Bevrijdingspastoraat, Gebedspastoraat en Kaart van kerkelijk Nederland.

Leraar: Verantwoord Bijbelgebruik, Homiletiek en Presenteren.

Evangelist: Evangelisatie, Theater en Drama en Gods Koninkrijk.

Apostel: Kinderwerk, Leiderschap en Loopbaanorientatie.

Docenten
De vakken worden gegeven door veel verschillende docenten met verschillende achtergronden, maar die allemaal veel kunnen vertellen vanuit hun eigen vakgebied. De diversiteit maakt dat het onderwijs verfrissend en vernieuwend is. Docenten die les kunnen geven zijn onder andere: Martin Koornstra, Martin Dol, Jan Pool, Willem Ouweneel, Paulien Vervoorn, Gerlof Wiersma en Erica Deunk.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer 38 uur per week.

Leren 2 Leren 1

Dienen

“Royal Mission School is voor mij een onvergetelijk vormend jaar, een basis voor de rest van mijn leven in Gods Koninkrijk!”  Jacob

De stages binnen dit jaar zijn gericht op het vrucht dragen voor Hem. Daarnaast zijn de stages een uitstekende mogelijkheid om te ontdekken waar je gaven en talenten liggen. Bovendien is deze werkervaring een prachtige kans om competenties als aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid dragen, dienen, doorzettingsvermogen, leiderschap, inzet en discipline je eigen te maken.

Na dit jaar heb je geleerd wat het betekent om iets voor anderen te doen vanuit Gods liefde. Dat je meer inzicht hebt verkregen in de bediening die je mag gaan uitoefenen in het Koninkrijk en dat je hebt geleerd om God te eren met je hoofd, hart, handen en voeten!

De stages zijn in drie categorieën verdeeld.

1. Gemeente stage

2. Maatschappelijke stage

3. Bijzondere stage

Het jaar is verdeeld in twee stageperiodes. Veel stages zijn voor de periode van een heel jaar. Sommige stages gelden voor één periode zodat je de volgende stage een andere plek kiest.

Gemeentestages
Het is ons doel dat iedere student tijdens de gemeentestage ervaring opdoet en zich zo gericht ontwikkelt in één of meerdere taakgebieden binnen een gemeente. Veel kerken in de omgeving bieden een plek aan voor de studenten van Royal Mission School. Dat zijn kerken van verschillende denominaties, zodat je de kans krijgt om de keuken te kijken van een kerk die jouw interesse wekt.

Maatschappelijke stages
Dit zijn projecten met een maatschappelijke relevantie, waardoor je uitgedaagd wordt betrokken te zijn bij je omgeving. De maatschappelijke projecten worden gedragen door maatschappelijke organisaties. Te denken valt aan het Leger des Heils, sporten met verstandelijk beperkten, straathoek jongerenwerk, enz…

Bijzondere stages
Aangezien de school hoort bij Royal Mission, zijn er prachtige kansen voor de studenten. Je kunt namelijk meelopen met één van de sprekers van Royal Mission, meewerken met de trainingsdagen of helpen bij de Vrijzijn-weekenden. Heerlijk om op die manier ook ervaring op te doen en geïnspireerd te raken.

Coachen

“Door het jaar heen heb ik Gods nabijheid mogen ervaren en mocht ik leren dat alles op z’n tijd gebeurt. Hij is geduldig en geeft de tijd, niet alles hoeft in één keer. Dit heeft mij rust gegeven in mijn relatie met Hem.” Anne

Om studenten optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, heb je bij Royal Mission School op regelmatige basis coachingsgesprekken met getrainde coaches. Een coach steunt jou in je zelfontplooiing. Er is in het weekrooster tijd vrijgemaakt om die coachingsgesprekken te voeren. We hechten enorm veel waarde aan dit proces, omdat het je helpt om je leerdoelen en leermomenten te vertalen naar je levenswandel.

Onder alles wat we binnen Royal Mission School willen doen, ligt de basisgedachte van discipelschap. We gaan er vanuit dat onze studenten kiezen voor vorming. Jouw persoonlijke coach helpt jou bij die vorming; dat wil zeggen dat de coach jou stimuleert tot reflectie: dat je leert stilstaan bij hoe je iets beleeft; hoe je je daarbij voelt, wat je daarover denkt, wat je zou willen en wat je daarmee gedaan hebt; om te kijken hoe je het anders zou willen. Coaches helpen bij het experimenteren met nieuw gedrag, waarbij ze rekening houden met wie jij bent en wie jij wilt zijn.

Het meest bijzondere aan Royal Mission school is de centrale plek die coaching inneemt tijdens dit vormingsjaar. Je kunt zeggen dat coaching het hart is te midden van de leefgemeenschap, onderwijs en stage. Onder oud studenten van Royal Mission school is een enquête gehouden, in deze enquête geven de oud studenten aan dat ze het meest hebben gehad aan coaching. Ze zeggen dat ze elementen uit coaching nog steeds gebruiken in hun leven.

Deze tekening maakt inzichtelijk welke centrale plek coaching inneemt in het geheel van de school:

Plaatje Fulltime School

Leven

“Tijdens het jaar heb ik geleerd om mezelf meer open te stellen, daarnaast ben ik meer naar andere mensen gaan omkijken.” Klaas

Karaktervorming heeft een belangrijke plaats binnen Royal Mission School. In ons karakter willen we steeds meer op Jezus gaan lijken. Daar ligt ook de uitdaging voor mensen die verantwoordelijkheid willen dragen in Gods Koninkrijk, om vooral in hun karakter voorbeelden te zijn. Jezus zocht niet een stel vrienden bij elkaar, maar juist een zeer gevarieerd gezelschap. Zij leerden met elkaar om te gaan en werden zo gevormd.

Je trekt een heel schooljaar intens met elkaar op, waardoor er een groepsproces ontstaat dat uitdagend is voor elke student en vriendschappen voor het leven geeft. Rekening houden met de gewoonten van een ander, assertief zijn vanuit een dienende houding, leren leven binnen de afgesproken gedragsregels, samen koken, eten en schoonmaken, zorg dragen voor elkaar, allemaal niet weg te denken onderdelen van de vorming die we bieden.

De studenten van Royal Mission School wonen van maandagochtend tot en met donderdagavond samen in een prachtig woongebouw. Dat maakt het studentenleven bij Royal Mission School tot een uitdaging. Jouw karakter schuurt aan dat van een ander. Het is zoals Spreuken 27:17 zegt:

´Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.´ Soms vliegen de vonken er vanaf, maar juist dan wordt er iets geslepen.

Kosten

De kosten voor een jaar Royal Mission School is € 6900,- (2017-2018). Dit bedrag is ‘all in’, dus er zijn geen extra kosten tijdens het jaar, behalve de zendingsreis. Deze unieke reis kost € 500 tot € 1.500, afhankelijk van het reisdoel dat je kiest. Het is een heel bedrag dat op tafel moet komen, maar als je er mee bezig gaat dan zul je merken dat de eerste les al bezig is voordat de vormingsschool is begonnen: God vertrouwen dat Hij jou zal helpen om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Verder willen wij natuurlijk met je meedenken hoe je zoiets nu praktisch aanpakt. Je zou bijvoorbeeld een vriendenkring kunnen vragen om je één jaar te sponsoren. Of je zou een bijdrage kunnen vragen aan je kerk, want een investering in jou betekent ook een investering in je eigen kerk.

Meeloopdagen

Tijdens de meeloopdagen krijg je in één dag een heel goed beeld van alle verschillende onderdelen van Royal Mission School, ontmoet je de huidige studenten en kun je al vragen stellen.

De volgende meeloopdag is op 13 juni 2017.
Meld je aan via het contactformulier wanneer je komt.

HIER lees je meer over de meeloopdagen.

Programma Meeloopdag:
9.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 10.30 uur Opening
10.30 – 11.30 uur Presentaties
11.30 – 12.00 uur Rondleiding
12.00 – 12.30 uur Lunch
12.30 – 13.45 uur Gastles door Martin Dol
13.45 – 14.00 uur Praktische zaken en ruimte voor vragen
14.00 uur Afsluiting + napraten

Aanmelden

HIER kun je aanmelden als je interesse hebt voor een jaar Royal Mission School.

Als je jezelf aanmeldt voor een jaar Royal Mission School krijg je van ons een aanmeldingsformulier toegestuurd met een deel dat ingevuld moet worden door twee referenten. Zodra we de formulieren ingevuld binnen hebben, nodigen we jou uit voor een selectiegesprek. In dat gesprek willen we jou beter leren kennen en krijg jij de gelegenheid jouw vragen te stellen. Daarna krijg je te horen of je bent aangenomen voor ’het jaar van je leven’.

De selectiegesprekken worden gehouden op maandag 20 maart 2017, dinsdag 9 mei 2017 en maandag 3 juli 2017.

Over ons

 • Trainingsdagen

  Trainingsdagen

  Onze maandelijkse GRATIS trainingsdagen in het land

  Lees verder

 • Fulltime school

  Fulltime school

  Een jaar waarin jongeren getraind en gevormd worden

  Lees verder

 • Parttime school

  Parttime school

  Tweejarige training en vorming voor volwassenen

  Lees verder

 • Spreekbeurten

  Spreekbeurten

  Onze passie om mensen te onderwijzen en inspireren

  Lees verder

 • Coaching

  Coaching

  Kerken helpen bij vernieuwing en verandering

 • Events

  Events

  Kinder- en tienerkampen op De Betteld in Zelhem

  Lees verder

 • Business Trip

  Business Trip

  Hoogstaande training in Frankrijk voor ondernemers

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Producten die je helpen om te groeien in geloof

  Lees verder

Naar boven