Fulltime School

Momenteel werken we aan een nieuwe website voor de Royal Mission Fulltime School.

Klik op de foto hieronder om alvast een kijkje te nemen.

Klik hier voor de externe site

Als je kiest voor een tussenjaar bij Royal Mission School, dan sta je aan het begin van een bijzonder avontuur. Het jaar van je leven!
Een jaar waarin je een degelijk fundament legt onder je relatie met God. Je gaat meer leren vanuit de Bijbel en over allerlei werkterreinen in Gods Koninkrijk. Bovendien ga je ontdekken wie jijzelf bent en waar God je voor geroepen heeft. Tientallen jongeren hebben dit jaar als levensveranderend ervaren.

Royal Mission School was echt het jaar van mijn leven! Een jaar waar ik nog veel aan terug zal denken, een goede basis voor de rest van mijn leven. Ik heb veel geleerd over God, anderen en mezelf. Iedereen zou zo een jaar moeten doen!” Jesse

HIER voor de folder

“Om toegelaten te worden dien je bij de start van het schooljaar tenminste 17 jaar te zijn. Volgens de Leerplichtwet dien je in het bezit te zijn van een startkwalificatie (minimaal VWO, Havo of mbo niv 2 diploma). Mocht je dit niet bezitten neem dan tijdig contact op met de leerplichtambtenaar!”

Aanmelden

Leren

“Het jaar Royal Mission School heeft mijn leven compleet op de kop gezet. Ik heb Gods vaderhart mogen leren kennen en heb veel handvatten ontdekt om bijbelse lessen in de praktijk toe te passen. En met die nieuw gevulde rugzak streef ik ernaar om steeds meer een vrouw naar Gods hart te worden.”  Lydia

Leren

Tijdens een jaar Royal Mission School zul je veel les krijgen. Het onderwijs bij Royal Mission School willen we op een doelgerichte manier aanbieden. Daarom gaan we tijdens de lessen  bezig met vijf hele belangrijke vragen. Per vraag zijn er vier of vijf vakken die helpend zullen zijn in het onderzoeken van deze vragen. Dat ziet er als volgt uit:

 • Wie is God?
  Tijd met God
  Identiteit in Christus
  Geestelijke oefeningen
  Aanbidding
 • Wie ben ik?
  Reflectievaardigheden
  Loopbaanoriëntatie
  Herstel
  De Bedieningen
 • Wat is het Koninkrijk?
  Ontdekken van het Koninkrijk
  De Heilige Geest
  Het Koninkrijk demonstreren
  Gods gerechtigheid
 • Hoe lees ik de Bijbel?
  Verantwoord Bijbelgebruik
  Synoptische Evangeliën en Handelingen
  Pentateuch en Historische boeken
  Dichterlijke boeken en de Profeten
  Paulus en Johannes
 • Hoe word ik een discipel?
  Zelfleiderschap
  Discipelschap
  Doelgroepen
  Leiderschap

Lesblokken
In het leerproces willen we groeiprincipes toepassen, die gebaseerd zijn op het onderwijs van Jezus en op wat de natuur ons leert. Dit zijn de natuurlijke groeifasen in je ontwikkeling. Daarom willen wij het onderwijs binnen Royal Mission School opbouwen aan de hand van vijf blokken van twee maanden. De vijf blokken corresponderen met vijf fasen van groei. Gronden, wortelen, groeien, bloeien en vruchtdragen. Dat betekent dat de uitdagingen om uit te stappen gedurende het jaar steeds groter worden.

Portfolio
De verschillende vakken die gericht zijn op de vijf vragen worden per blok verwerkt. De verwerking kan een verslag zijn, een werkstuk, een dagboek of een ander soort opdracht. Al die verwerkingsopdrachten worden verzameld in een portfolio die je gedurende het jaar opbouwt.

Beleven
We vinden het belangrijk dat de lessen niet alleen bestaat uit het aanhoren van theorie, maar juist ook om principes te gaan oefenen en beleven. We zullen daarom in het kader van verschillende vakken ook verschillende locaties bezoeken of concreet te oefenen, juist ook om principes en concepten zelf te ervaren.

Docenten
Het lesaanbod is heel divers en de verschillende docenten hebben ieder hun eigen stijl van lesgeven. In die diversiteit geloven we dat het lesaanbod, in combinatie met de rest van het Royal Mission School programma, levensveranderend is. Het is aan jou als student of je er echt in wilt duiken en of je datgene wat je leert wilt spiegelen aan jouw eigen leven. Je kunt het vergelijken met een ontdekkingstocht. Je zult veel nieuwe dingen tegenkomen, maar het kan ook best zijn dat je soms de weg even kwijt bent. Wij als team en de docenten willen je graag verder helpen.

Boeken
Je krijgt per lesblok een aantal boeken die de lesstof zullen ondersteunen. Soms betreft het een boek dat je gedurende het jaar kunt gebruiken als naslagwerk, maar meestal is het de bedoeling om het boek gedurende dat blok uit te lezen. De boeken en al het andere lesmateriaal dat je krijgt zit allemaal bij de prijs inbegrepen.

Leren 2 Leren 1

Dienen

“Royal Mission School is voor mij een onvergetelijk vormend jaar, een basis voor de rest van mijn leven in Gods Koninkrijk!”  Jacob

Dienen

De outreach-momenten tijdens dit jaar zijn gericht op het vrucht dragen voor Hem. Daarnaast is het een uitstekende mogelijkheid om te ontdekken waar je gaven en talenten liggen. Bovendien is deze werkervaring een prachtige kans om competenties als aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid dragen, dienen, doorzettingsvermogen, leiderschap, inzet en discipline je eigen te maken.

Gedurende het jaar ga je op drie terreinen praktisch aan de slag en het avontuur tegemoet.

 1. Binnen kerken en kerkelijke organisaties
  Veel kerken in de omgeving bieden een plek aan voor de studenten van Royal Mission School. Dat zijn kerken van verschillende denominaties, zodat je de kans krijgt om de keuken te kijken van een kerk die jouw interesse wekt. Daarnaast willen we jullie als studenten stimuleren om te gaan ontdekken hoe jullie de plaatselijke kerken kunnen dienen, door bijvoorbeeld diensten te verzorgen.
 1. Zending
  Zending en dienen gaat over het Koninkrijk van God dat zichtbaar moet gaan worden in de wereld. Dat gaat over landgrenzen heen, maar is ook in Nederland, in de stad en in de straat. Daarom is het prachtig mooi dat de school in een woonwijk staat, waardoor jullie de mensen die in de buurt wonen kunnen dienen. Tegelijk gaan jullie ook op zendingsreis naar een land in Europa of overzees.
 1. Binnen Royal Mission
  Aangezien de school hoort bij Royal Mission, zijn er prachtige kansen voor de studenten. Je kunt namelijk meelopen met één van de sprekers van Royal Mission, meewerken met de trainingsdagen of helpen bij de Vrijzijn-weekenden. Heerlijk om op die manier ook ervaring op te doen en geïnspireerd te raken.

Coachen

“Door het jaar heen heb ik Gods nabijheid mogen ervaren en mocht ik leren dat alles op z’n tijd gebeurt. Hij is geduldig en geeft de tijd, niet alles hoeft in één keer. Dit heeft mij rust gegeven in mijn relatie met Hem.” Anne

Coaching
Om jullie optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, heb je bij Royal Mission School op regelmatige basis coaching gesprekken met getrainde coaches. Een coach steunt jou in jouw groei en ontwikkeling. Er is in het weekrooster tijd vrijgemaakt om die coaching gesprekken te voeren. We hechten enorm veel waarde aan dit proces, omdat het je helpt om je leerdoelen en leermomenten te vertalen naar je levenswandel.

Onder alles wat we binnen Royal Mission School willen doen, ligt de basisgedachte van discipelschap. We gaan er vanuit dat onze studenten kiezen voor vorming. Jouw persoonlijke coach helpt jou bij die vorming; dat wil zeggen dat de coach jou stimuleert tot reflectie: dat je leert stilstaan bij hoe je iets beleeft; hoe je je daarbij voelt, wat je daarover denkt, wat je zou willen en wat je daarmee gedaan hebt; om te kijken hoe je het anders zou willen. Coaches helpen bij het experimenteren met nieuw gedrag, waarbij ze rekening houden met wie jij bent, hoe Jezus naar jou kijkt en wie jij wilt zijn.

Leven

“Tijdens het jaar heb ik geleerd om mezelf meer open te stellen, daarnaast ben ik meer naar andere mensen gaan omkijken.” Klaas

Leven

Karaktervorming heeft een belangrijke plaats binnen Royal Mission School. In ons karakter willen we steeds meer op Jezus gaan lijken. Daar ligt ook de uitdaging voor mensen die verantwoordelijkheid willen dragen in Gods Koninkrijk, om vooral in hun karakter voorbeelden te zijn. Jezus zocht niet een stel vrienden bij elkaar, maar juist een zeer gevarieerd gezelschap. Zij leerden met elkaar om te gaan en werden zo gevormd.

Je trekt een heel schooljaar intens met elkaar op, waardoor er een groepsproces ontstaat dat uitdagend is voor elke student en vriendschappen voor het leven geeft. Rekening houden met de gewoonten van een ander, assertief zijn vanuit een dienende houding, leren leven binnen de afgesproken gedragsregels, samen koken, eten en schoonmaken, zorg dragen voor elkaar, allemaal niet weg te denken onderdelen van de vorming die we bieden.

De studenten van Royal Mission School wonen van maandagochtend tot en met donderdagavond samen in een prachtig woongebouw. Dat maakt het studentenleven bij Royal Mission School tot een uitdaging. Jouw karakter schuurt aan dat van een ander. Het is zoals Spreuken 27:17 zegt: ’Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens’Soms vliegen de vonken er vanaf, maar juist dan wordt er iets geslepen.

Belangrijke programmaonderdelen die horen bij het samen leven en het aangaan van groepsprocessen zijn.

 1. De weekopening
  Een moment om samen en met God de week te beginnen. Er worden afspraken gemaakt,  met elkaar gedeeld en met elkaar gebeden.
 1. Sharing & Praying
  Een moment in de week om biddend met elkaar aan de slag te gaan met thema’s die in de groep leven.
 1. Klussen en corvee
  Jullie wonen in het gebouw van Royal Mission School en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Samen aan de slag om jullie woonplek er netjes uit te laten zien.
 1. Aanbiddingsavonden
  Elke woensdagavond is er een aanbiddingsavond, waarbij jullie als groep je gaan uitstrekken naar Jezus. Hele belangrijke avonden waar vaak sprake is van geestelijke doorbraken.
 1. Weeksluiting
  De week wordt ook weer gezamenlijk afgesloten, om de hoogtepunten en leermomenten met elkaar en met Jezus te delen en goed de week af te sluiten.

Waar we met jullie vooral naartoe willen groeien is dat jullie in het samen optrekken bij Royal Mission School worden ondergedompeld in de leefcultuur van het Koninkrijk van God.

Kosten

”God heeft op een bijzondere manier gezorgd voor de financien van dit jaar gezorgd. Ik heb hard gewerkt en mijn netwerk benut, en God heeft het ontbrekende deel wonderbaarlijk daaraan toegevoegd” Oud-student

Kosten

De kosten voor een jaar Royal Mission School is € 7170,- (2019-2020). Dit bedrag is ‘all in’, dus er zijn geen extra kosten tijdens het jaar, behalve de zendingsreis. Deze unieke reis kost € 500 tot € 1.500, afhankelijk van het reisdoel dat je kiest. Het is een heel bedrag dat op tafel moet komen, maar als je er mee bezig gaat dan zul je merken dat de eerste les al bezig is, voordat de vormingsschool is begonnen: God vertrouwen dat Hij jou zal helpen om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Verder willen wij natuurlijk met je meedenken hoe je zoiets nu praktisch aanpakt. Je zou bijvoorbeeld een vriendenkring kunnen vragen om je één jaar te sponsoren. Of je zou een bijdrage kunnen vragen aan je kerk, want een investering in jou betekent ook een investering in je eigen kerk.

Meeloopdagen

”Tijdens een meeloopdag krijg je echt een goed beeld van wat de school is en hoe de huidige studenten het jaar ervaren. Je hoort het eerlijke verhaal en dat geeft je de kans om goed na te denken over je keuze.” 

Meeloopdagen

De meeloopdagen zijn hét ideale moment om in één dag een heel goed beeld te krijgen van alle verschillende onderdelen van Royal Mission School. Je krijgt een rondleiding door het gebouw, ontmoet de huidige studenten en je kun al je vragen stellen.

De data van de meeloopdagen zijn:

 • 19 november 2019
 • 25 februari 2020
 • 12 mei 2020

Aanmelden

Aanmelden

HIER kun je aanmelden als je interesse hebt voor een jaar Royal Mission School.

Als je jezelf aanmeldt voor een jaar Royal Mission School krijg je van ons een aanmeldingsformulier toegestuurd met een deel dat ingevuld moet worden door twee referenten. Zodra we de formulieren ingevuld binnen hebben, nodigen we jou uit voor een selectiegesprek. In dat gesprek willen we jou beter leren kennen en krijg jij de gelegenheid jouw vragen te stellen. Daarna krijg je te horen of je bent aangenomen voor ’het jaar van je leven’.

De eerstvolgende selectiegesprekken staan gepland meteen na de eerstvolgende meeloopdag.

Over ons

 • Inspiratie

  Wij bieden inspiratie aan iedereen die werk wil maken van discipelschap en de herleving van de kerk.

  Lees verder

 • Onderwijs

  Wil je meer? We bieden vernieuwend onderwijs. Zowel Parttime als Fulltime en voor alle doelgroepen.

  Lees verder

 • Kerkontwikkeling

  Kerkopbouw

  We helpen lokale kerkleiders hun eigen kerk verder te ontwikkelen tot een Koninklijke kerk

  Lees verder

 • Partners

  Vrienden

  Word vriend(in) en bouw met ons mee aan een koninklijke beweging en de herleving van de kerk

  Lees verder

 • Webshop

  Webshop

  Boeken, cd's of kinderwerkmateriaal? Deze producten helpen je om te groeien in je geloof en uit te delen aan anderen

  Lees verder

 • Getuigenis

  Getuigenissen

  Getuigenissen van wat God op wonderlijke wijze doet in ons land en hoe Hij bouwt aan zijn Koninklijke kerk.

  onder constructie
Naar boven